Turun yliopiston neuvottelukunta

Turun yliopiston neuvottelukunta toimii yliopiston ja sen keskeisten sidosryhmien yhteistyöelimenä ja sen tehtävä on edistää yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämistä sekä yliopiston vaikuttavuutta.

  Neuvottelukunta on yliopiston johdon strateginen sparrauskumppani, joka edistää yliopiston profiloitumista aktiivisena toimijana sidosryhmiensä keskuudessa, tukee yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen toimintaedellytysten kehittämistä edistämällä yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuutta ja työelämärelevanssia.

  Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Partner Mari Pantsar Kari & Pantsar Co:sta ja varapuheenjohtajana kaupunginjohtaja Lauri Inna Porin kaupungilta.

  Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet:

  Kari Häkämies, maakuntajohtaja, Varsinais-Suomen liitto
  Markku Jalkanen, toimitusjohtaja, Faron Pharmaceuticals Oy
  Liisa Ketomäki, toimitusjohtaja, Turun Musiikkijuhlat
  Niko Kyynäräinen, elinvoimajohtaja, Turun kaupunki
  Aino-Maija Luukkonen
  Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja, Hyvinkään kaupunki
  Ville Niinistö, Euroopan parlamentin jäsen
  Esko Poikela, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki
  Marja Salenius-Ranki, SVP Human Resources, Elomatic
  Anna Ståhle, toimitusjohtaja, No Drama Oy
  Kari Vainio, Senior Advisor, Turun Sanomat
  Kirsi Varhila, kansliapäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö

  Neuvottelukunnan valmistelijoina toimivat yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors ja kehittämisasiantuntija Laura Kopu.

  Rehtorin asettaman neuvottelukunnan toimikausi on 1.3.2021-30.6.2024.