Ratkaisukeskeistä huippututkimusta

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Turun yliopistossa johdetaan kahta lippulaivahanketta, joissa ratkotaan hyvinvoinnin kannalta merkittäviä ongelmia. 

Uusi hyvinvointivaltio luodaan panostamalla lapsiin ja nuoriin  

INVEST – Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaivan tavoitteena on luoda uusi tasa-arvoisempi, ennakoivampi sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli. Turun yliopiston ja THL:n yhteisessä lippulaivassa etsitään keinoja, joilla voidaan auttaa huono-osaisuudesta kärsiviä perheitä ja samalla käyttää tehokkaammin yhteiskunnan varoja. 

– Tutkimuksen perusteella tiedetään, että lapsena koettu huono-osaisuus, käyttäytymisen ongelmat tai pitkään jatkunut kiusaaminen johtavat moninaisiin ongelmiin myöhemmin elämässä. Niinpä tutkimuksen painopiste kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen, kertoo lNVEST-lippulaivan johtaja, professori Jani Erola.  

– Kun tiedämme lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osaamisen rajoitteet ja tunnistamme aukkokohdat hyvinvointivaltion palveluissa, voimme kehittää uusia tieteelliseen näyttöön perustuvia toimintaohjelmia, joilla ongelmia pystytään ennaltaehkäisemään. Näin voidaan vähentää huono-osaisuutta ja vahvistaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta.  

Toimintaohjelmat ovat tähän mennessä tavoittaneet yli puoli miljoonaa lasta ja perhettä. 

  • Kiva Koulu® Kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, jonka tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta. Tutkimusten mukaan KiVa Koulu on yksi toimivimmista kiusaamista vähentävistä ohjelmista.
  • Voimaperheet® Varhaisia matalan kynnyksen etähoito-ohjelmia lasten varhaisten käytösongelmien hoitoon sekä eri väestöryhmille kohdennettuja, mielenterveyttä edistäviä ohjelmia.  
  • Opintokamu® Toisen asteen oppilaitoksille suunnattu digitaalinen ohjelma nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. 
Jani Erola INVEST
Professori Jani Erola johtaa INVEST-lippulaivaa. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Immunologinen tutkimus etsii terveyden avaimia

Jonakin päivänä syövästä tulee krooninen sairaus, johon ei enää kuolla. MS-tauti pysähtyy ja tyypin 1 diabetes ei puhkea lapselle, vaan se ehkäistään ennalta. InFLAMES-lippulaivan immunologinen tutkimus tähtää sairauksien aiheuttaman kärsimyksen vähentämiseen.  

– Lähes kaikkien sairauksien taustalla on elimistön immuunipuolustuksen häiriö. Jos puolustusjärjestelmä toimii liian aktiivisesti, sairastumme autoimmuunitautiin, kuten diabetekseen. Mikäli järjestelmä on heikentynyt, terveyttämme uhkaavat syövät tai vakavat virustulehdukset, kertoo InFLAMESin johtaja, professori Sirpa Jalkanen.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen InFLAMES lippulaivan tutkijat selvittävät, mikä kohta elimistön puolustusjärjestelmässä pettää ja miten sen voisi korjata. 

 – Tavoitteenamme ovat lääkkeet, joilla joko vahvistetaan ihmisen omaa puolustusjärjestelmää tai hillitään sen toimintaa. Samaan aikaan kehitämme diagnostiikkaa, jolla kullekin potilaalle voidaan valita juuri hänelle sopiva lääke, Jalkanen sanoo. 

Immunologisen tutkimuksen tuloksia ei nähdä hetkessä. Perustutkimus ja lääkekehitys kestävät vuosia, eikä jälkimmäinen aina onnistu. Mutta kun kaikki osuu kohdilleen, tulokset voivat olla huikeita. 

– Parikymmentä vuotta sitten aikuisten leukemia oli toivoton tauti, nyt se ei enää ole sitä.  Suomesta voitiin sulkea kokonainen reumasairaala, koska hoito uusilla reumalääkkeillä oli niin tehokasta. Immunologisen tutkimuksen saavutukset näkyvät ihmisen arjessa parhaimmillaan pidempänä elämänä, parempana elämänlaatuna ja toimintakykynä vakavasta sairaudesta huolimatta, Jalkanen toteaa. 

Sirpa Jalkanen
Professori Sirpa Jalkanen johtaa InFLAMES-lippulaivaa.