Bioetiikkaa Turun yliopistossa

Turun yliopistossa bioetiikan kysymyksiä on pitkään tutkittu filosofian oppiaineessa. Bioetiikan ala on ymmärretty laaja-alaisesti, ja perinteisen lääketieteen etiikan lisäksi siihen on katsottu kuuluvan esimerkiksi ympäristöfilosofian ja eläinetiikan kysymykset sekä yleiset ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät filosofiset ongelmat. Bioetiikan yhteiskunnallinen ulottuvuus on painottunut turkulaisessa tavassa tehdä bioetiikkaa.

Bioetiikan keskus
Bioetiikan keskuksen logon suunnitteli graafikko Tomi Johansson.

Bioeettisen tutkimuksen historia Turun yliopistossa on pitkä. 1990-luvulla Turkuun perustettiin bioeettisen osaamisen keskittymä Bioetiikan keskus, turkulainen bioetiikan instituutti. Ennen Bioetiikan keskuksen perustamista Turun yliopistossa toimi bioetiikan ohjausryhmä. Siihen kuuluivat aluksi hallintoylilääkäri Ilmo Parvinen, johtaja Paula Kokkonen, professori Kari Immonen, johtaja Martti Julkunen, professori Juhani Pietarinen sekä lääninoikeuslääkäri Antti Jääskeläinen, sittemmin myös mm. professori Petter Portin, professori Eero Vuorio ja Veikko Launis. Markku Hongisto toimi jonkin aikaa ohjausryhmän koordinaattorina, ja lisäksi mukana oli esimerkiksi kouluttaja Anna-Maija Immaisi. Bioetiikan keskuksen perustajina voidaan mainita Pietarinen, Kokkonen, Jääskeläinen ja Portin.

Vuonna 2005 dosentti Veikko Launis nimitettiin Turun yliopiston lääketieteellisen etiikan professoriksi. Professuuri on Suomessa ainoa laatuaan. Professori Launis työskentelee filosofian oppiaineen tiloissa, vaikka kuuluukin lääketieteellisen tiedekunnan opettajakuntaan.

Tutkimuksen profiili

Viimeisen 20 vuoden aikana turkulaistutkijat ovat antaneet satoja asiantuntijalausuntoja ja haastatteluja osallistuen näin julkiseen keskusteluun ja pohjustaen poliittista päätöksentekoa. He ovat myös toimineet jäseninä useissa valtakunnallisissa eettisissä toimikunnissa ja lautakunnissa (geenitekniikan lautakunta, biotekniikan neuvottelukunta, lääketieteen tutkimuseettinen neuvottelukunta jne.). Tutkijoiden toimintaprofiili on kuitenkin ollut ennen muuta akateeminen, ja heidän ensisijaisena tavoitteenaan on ollut tehdä kansainvälistä huipputason tutkimusta.

Tutkimusprojekteja

Turun yliopistossa on toteutettu useita filosofisen bioetiikan tutkimusprojekteja, joiden päärahoittaja on ollut Suomen Akatemia. Projekteihin on johtajan lisäksi osallistunut palkattuja tutkijoita. Jo toteutettuihin hankkeisiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat:

  • Damage and Reparation: Philosophical Explorations in Conservation Biology and Environmental Sciences, 2009-2014
  • Ageing, Diminishing Autonomy, and Physician-Assisted Suicide: A Philosophical Study, 2011-2013
  • Ethical Perspectives on Public Engagement in New Biotechnologies, 2008-2012
  • Neuroethics and Chronic Disorders of Consciousness, 2008-2011
  • Neuroethics and Brainreading, 2008-2011
  • Genetic Democracy: Social and Ethical Implications of Genetically Modified Organisms, 2004-2007
  • Biomedical Interventions: Ethical and Social Implications of Human Bio- and Genetechnology, 2001-2005
  • Who Owns Our Genes: Ethical and Social Issues, 2000-2004