Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunta

 Johtokunnan tehtäviin kuuluvat tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen, ehdotusten tekeminen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista päättäminen, opetussuunnitelmien hyväksyminen, väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten hyväksyminen sekä väittelylupien myöntäminen, esitysten tekeminen tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista päättäminen sekä muiden johtokunnan tehtäväksi määrättyjen asioiden käsitteleminen ja ratkaiseminen.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan kuuluu 9 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä kolmannes valitaan professoreista, kolmannes muusta opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä muusta henkilökunnasta ja kolmannes opiskelijoista.

Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että johtokunnan opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Johtokunnan puheenjohtajana toimii dekaani. Valmistelijoina toimivat hallintopäällikkö, opintopäällikkö, koordinaattori ja controller.

Tiedekunnan johtokunta ajalla 1.1.2020–31.12.2021

Varsinainen jäsen Varajäsen
Louis Clerc, puheenjohtaja Lauri Paltemaa
Elina Mainela-Arnold Paula Salo
​Heikki Ervasti ​Jani Erola
​Antti Pajala ​Helena Siipi
​Arttu Saarinen Leena Haanpää
​Tuomo Häikiö Kati Renvall
​Perttu Laitila ​Camilla Saarinen
​Tiia Ylä-Peräinen Olli Saarinen
​Eveliina Kunttu ​Jenni Mäkisalo


Johtokunnan tehtävät

 • kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta
 • tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista
 • hyväksyä opetussuunnitelmat
 • hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat
 • tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista
 • käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi määrätyt tehtävät.

Johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Vimeisimmät kokouspöytäkirjat (max 1 v.) ovat intrassa.

 

Tiedekunnassa toimii myös laajennettu johtoryhmä, jonka tehtävinä ovat

 • opetuksen ja opiskelun kehittäminen
 • tiedekunnan sisäisenä keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina toimiminen

Laajennetun johtoryhmän jäseninä toimivat

 • johtoryhmän jäsenet
 • oppiaineiden vastuuhenkilöt (filosofia, logopedia, poliittinen historia, psykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, taloussosiologia, valtio-oppi)
 • tiedekunnan tohtoriohjelman puheenjohtaja, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen, Eduskuntatutkimuksen keskuksen, JMC-keskuksen, Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen ja kaupunkitutkimuksen johtajat tai muut vastuuhenkilöt
 • kolme opiskelijajäsentä ja heidän mahdolliset varajäsenensä, jotka nimitetään erikseen kaksivuotiskaudeksi kalenterivuosittain. Tiedekunnan laajennetun johtoryhmän opiskelijajäsenet 1.1.2020–31.12.2021 ovat Eveliina Kunttu (varajäsen Aino Pusa), Axel Ojala (Elisa Arvola) ja Silva Järvinen (Titta Jaakkola)