Laadunhallinta yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnan laatutyö perustuu jatkuvaan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Laatutyö on osa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan normaalia kehittämistoimintaa.

Laadunhallintamme perustana on Turun yliopiston laatutyö. Yliopiston laadunhallinnan välineenä toimii laatujärjestelmä, joka on kuvattu intrassa olevassa laatukäsikirjassa.

Laatutyön ytimessä on jokaisen yliopistolaisen asiantunteva, vastuullinen ja pitkäjänteinen toiminta.

Tiedekunnassa laatutyötä johtaa dekaani ja laitoksissa laitosten johtajat. Laadunhallinnan valvonnasta ja kehittämisestä vastaa tiedekunnan johtoryhmä, jonka puheenjohtajana dekaani toimii.

Tiedekuntaamme koskevat arvioinnit ovat yliopiston yhteisillä laatusivuilla.

Laatujärjestelmä on kirjattu oman toimintamme näkökulmasta intrasivuillemme kohtiin, joissa ne parhaiten palvelevat laatutyötämme.

Laatuasioiden yhteyshenkilönä yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa toimii hallintopäällikkö.