Laadunhallinta yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Laadunhallintamme perustana on Turun yliopiston laatutyö. Yliopiston yhteinen laadunhallinta esitellään laatukäsikirjassa. Laadunhallinta tiedekunnassa on osa ympärivuotista normaalia toimintaa.

Laadunhallinnan valvonnasta ja kehittämisestä vastaa tiedekunnan johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii dekaani.

Turun yliopiston tutkimuksen kokonaisarviointi suoritettiin lukuvuosien 2014–2015 ja 2015–2016 aikana. Tiedekunta osallistui arviointiin. Tutkimuksen kokonaisarvioinnista kerrotaan sivulla Tutkimuksen kokonaisarviointi sekä  tarkemmin yliopiston intranetissä.

Lisää tietoa tiedekunnan laadunhallinnasta saat ottamalla yhteyttä palvelupäällikköön.