European Studies

European Studies -opinnot valottavat Eurooppaa ja EU:ta monipuolisesti erilaisista historiallisista, poliittisista, taloudellisista, ideologisista ja teoreettisista näkökulmista.

 

​European Studies -opintokokonaisuus tarjoaa erilaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opiskelijat voivat joko tehdä kokonaisuuden kursseista poliittisen historian aineopintojen erikoistumislinjan (A3.4, 20 op), tehdä siitä sivuaineen (vähintään 25 op) tai suorittaa yksittäisiä kursseja. Kurssien suorittamisjärjestys on vapaa.

Sivuaine edellyttää A3.4 European Studies -linjaan kuuluvien 20 op lisäksi 5-30 op muita suorituksia. Nämä opintopisteet voivat koostua esim. ulkomailla tai muissa oppiaineissa tehdyistä Eurooppa-opinnoista, useammasta kuin yhdestä kirjatentistä tai muista kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa erikseen sovittavista suoritusmuodoista.

Opintokokonaisuuden opetus- ja suorituskieli on englanti.