Yliopiston koronavalomalli

Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Yliopisto on tällä hetkellä koronavalomallin tasolla vihreä kaikilla kampuksillaan.

vihreä liikennevaloKoronavalomallin värit määrittävät yliopiston koronatilanteeseen liittyvien rajoitusten ja ohjeiden tason.

 • Vihreä valo tarkoittaa lieviä rajoituksia,
 • keltainen valo tarkoittaa kohtalaisen tiukkoja rajoituksia ja
 • punainen valo tarkoittaa tiukkoja rajoituksia.

Yliopiston johto linjaa kulloisenkin tason. Kullekin tasolle on ennalta määritetty yliopiston toimintaan liittyvät ohjeistukset ja rajoitukset. Ohjeissa otetaan kantaa muun muassa opiskeluun, työntekoon ja tilojen käyttöön. 

Malli kokonaisuudessaan on avattu Turun yliopiston henkilöstölle ja tutkinto-opiskelijoille intranetissä (vaatii kirjautumisen). Tällä www-sivulla on poimintoja kuhunkin suojautumistasoon liittyvien ohjeiden päälinjauksista. Linjauksia tarkennetaan viranomaisten suositusten ja ohjeiden sekä kulloisenkin epidemiatilanteen perusteella.

> Kulloinkin voimassa oleva koronaohjeiden kokonaisuus löytyy sivulta Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa.

Vihreä valo

Keltainen valo

 • Työskentely: Lähiopetuksen toteuttaminen vaatii työn tekemistä myös kampuksella opetushenkilöstöltä sekä niiltä hallinto- ja tukipalveluilta, joiden työtehtäviin liittyy kampuksella työskentelevien ja opiskelevien tukeminen. Muuten yliopiston henkilökunta on keltaisen koronavalon tasolla pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta ja esihenkilön kanssa yhdessä arvioituna on mahdollista.

 • Opiskelu: Lähiopetusta järjestetään niin paljon kuin on mahdollista. Opiskelijoiden työskentelymahdollisuus yliopiston tiloissa turvataan. Maski- ja käsihygienian avulla voidaan käyttää tiloja, joissa ei ole mahdollista ylläpitää suojaetäisyyksiä.

 • Tilojen käyttö: Maksimimäärä sisätiloissa 50 henkilöä. Suojatoimista on huolehdittava.

 • Kasvomaskien käyttö: Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin.

 • Kulloinkin voimassa oleva koronohjeiden kokonaisuus löytyy sivulta Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa.

Punainen valo

 • Työskentely: Henkilökunta on pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista.

 • Opiskelu: Opetus järjestetään pääsääntöisesti etäyhteyksin. Perusteltu, välttämätön lähiopetus on mahdollista.

 • Tilojen käyttö: Tilakohtainen maksimimäärä on 10 tai 20 henkilöä (päätetään erikseen epidemiatilanteen mukaan). Suojatoimista on huolehdittava.

 • Kasvomaskien käyttö: Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin.

 • Kulloinkin voimassa oleva koronohjeiden kokonaisuus löytyy sivulta Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa.

Tutkimusasemilla ja pienissä sivutoimipisteissä sovelletaan koronarajoituksia kyseiselle alueelle ilmoitettua epidemiatilannetta vastaavasti.​

Lisätietoja:

koronainfo@utu.fi