Yliopiston koronavalomalli

Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Yliopisto on tällä hetkellä koronavalomallin tasolla vihreä kaikilla kampuksillaan.

vihreä liikennevaloKoronavalomallin värit määrittävät yliopiston koronatilanteeseen liittyvien rajoitusten ja ohjeiden tason.

  • Vihreä valo tarkoittaa lieviä rajoituksia,
  • keltainen valo tarkoittaa kohtalaisen tiukkoja rajoituksia ja
  • punainen valo tarkoittaa tiukkoja rajoituksia.

Yliopiston johto linjaa kulloisenkin tason. Kullekin tasolle on ennalta määritetty yliopiston toimintaan liittyvät ohjeistukset ja rajoitukset. Ohjeissa otetaan kantaa muun muassa opiskeluun, työntekoon ja tilojen käyttöön. 

Malli kokonaisuudessaan on avattu Turun yliopiston henkilöstölle ja tutkinto-opiskelijoille intranetissä (vaatii kirjautumisen). Linjauksia tarkennetaan viranomaisten suositusten ja ohjeiden sekä kulloisenkin epidemiatilanteen perusteella.

> Kulloinkin voimassa oleva koronaohjeiden kokonaisuus löytyy sivulta Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa.

Lisätietoja:

koronainfo@utu.fi