Yliopiston koronavalomalli

Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Yliopisto on tällä hetkellä koronavalomallin tasolla punainen.

punainen liikennevalo

Koronavalomallin värit määrittävät yliopiston koronatilanteeseen liittyvien rajoitusten ja ohjeiden tason.

 • Vihreä valo tarkoittaa lieviä rajoituksia,
 • keltainen valo tarkoittaa kohtalaisen tiukkoja rajoituksia ja
 • punainen valo tarkoittaa tiukkoja rajoituksia.

Yliopiston johto linjaa kulloisenkin tason. Kullekin tasolle on ennalta määritetty yliopiston toimintaan liittyvät ohjeistukset ja rajoitukset. Ohjeissa otetaan kantaa muun muassa opiskeluun, työntekoon ja tilojen käyttöön. 

Yliopiston koronavalomallissa voidaan siirtyä lievempiä rajoituksia tarkoittavalle keltaiselle tasolle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen siirtyessä leviämisvaiheesta kiihtymistasolle. Rauman ja Porin kampusten suojautumistasoa ja niihin liittyviä ohjeita tarkastellaan tarvittaessa erikseen.

Malli kokonaisuudessaan on avattu Turun yliopiston henkilöstölle ja tutkinto-opiskelijoille intranetissä (vaatii kirjautumisen). Tällä www-sivulla on poimintoja kuhunkin suojautumistasoon liittyvien ohjeiden päälinjauksista. Linjauksia tarkennetaan viranomaisten suositusten ja ohjeiden sekä kulloisenkin epidemiatilanteen perusteella.

> Kulloinkin voimassa oleva koronaohjeiden kokonaisuus löytyy sivulta Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa.

Vihreä valo

Keltainen valo

 • Työskentely: Henkilökunta on pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista.
 • Opiskelu: Käytössä on hybridimalli, jossa on sekä etä- että pienryhmien lähiopetusta.
 • Tilojen käyttö: Maksimimäärä pienissä tiloissa 20 henkilöä ja suurissa tiloissa 50 henkilöä. Suojatoimista on huolehdittava.
 • Kasvomaskien käyttö: Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin.
 • Kulloinkin voimassa oleva koronohjeiden kokonaisuus löytyy sivulta Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa.

Punainen valo

 • Työskentely: Henkilökunta on pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista.
 • Opiskelu: Opetus järjestetään pääsääntöisesti etäyhteyksin. Perusteltu, välttämätön lähiopetus on mahdollista.
 • Tilojen käyttö: Tilakohtainen maksimimäärä on 10 henkilöä. Suojatoimista on huolehdittava.
 • Kasvomaskien käyttö: Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin.
 • Kulloinkin voimassa oleva koronohjeiden kokonaisuus löytyy sivulta Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa.

Lisätietoja:

koronainfo@utu.fi