Ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikriisin asiantuntijoita

Tälle sivulle on koottu median käyttöön Turun yliopiston eri alojen tutkijoita, joilla on tietoa ilmastonmuutoksesta ja luonnon köyhtymisestä.

Maantieteen professori Jukka Käyhkö, p. 040 522 5212, jukka.kayhko@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ilmastonmuutos, kaupunki-ilmasto, globaalimuutos, kestävä kehitys, ihmisen ja luonnon systeemien vuorovaikutus. Käyhkö on myös Suomen ilmastopaneelin eli IPCC-työryhmän jäsen.

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi, p. 040 546 0976, ileesa@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: luonnon köyhtyminen eli biodiversiteettikriisi, ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, hyönteiskantojen romahdukset, hyönteiset, sademetsät, trooppinen biologia

Subarktisen ekologian professori Kari Saikkonen, p. 040 668 3468, kari.saikkonen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ilmastonmuutos ekologian näkökulmasta, subarktinen ekologia, valoilmasto, mikrobien rooli eliöyhteisössä

Saaristomeritutkimuksen apulaisprofessori Jari Hänninen, p. 050 401 7838, jarhan@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ilmastonmuutos merien näkökulmasta, Itämeri ja Saaristomeri, vesistöjen ekologia, meribiologia

Ympäristöekologian dosentti Mia Rönkä, p. 040 592 9094, miaron@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ilmastonmuutos arktisten merilintujen näkökulmasta, ympäristöekologia, linnut, ekosysteemipalvelut, arktiset alueet

Turun yliopiston siitepölytiedotuksen yksikönjohtaja Annika Saarto, p. 050 442 0249, annika.saarto@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ilmastonmuutos ja siitepöly, ilmastonmuutos ja terveys, aerobiologia

Saaristomeren tutkimuslaitoksen tutkimusteknikko ja tutkijatohtori Katja Mäkinen, p. 050 353 6509, kamaki@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ilmastonmuutos merien näkökulmasta, Itämeri ja Saaristomeri, vesistöjen ekologia, meribiologia, eläinplankton

Kemiallisen ekologian akatemiatutkija, dosentti Benjamin Fuchs, p. +358 50 477 0651, benjamin.fuchs@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: maatalouden biodiversiteetti, biodiversiteettiin liittyvä kestävyys globaalissa muutoksessa, lajien vuorovaikutus luonnonmukaisessa vs. tavanomaisessa viljelyssä, maatalouskemikaalien käytön ekologiset vaikutukset, maatalouden kestävä mukauttaminen ilmastonmuutokseen, kemiallinen ekologia
Haastattelukielet: englanti, saksa

Molekulaarisen kasvibiologian professori, akateemikko Eva-Mari Aro, p. 050 3629273, evaaro@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: Aron tutkimus tähtää aurinkoenergian varastoimiseen hyödyllisinä kemikaaleina ja polttoaineina uuden sukupolven solutehtaissa.

Tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius, p. 050 592 9121, markku.wilenius@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ilmastonmuutos, energia

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen projektitutkija Joni Karjalainen, p. +358 40 702 9691, joni.karjalainen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: aurinkoenergian käyttöönotto, energiamurros, ennakointimenetelmät, Itä- ja Länsi-Afrikka, kansainvälinen innovaatioyhteistyö, startup-yrittäjyys
Huom. Asuu Brysselissä, Belgiassa

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen, p. 040 543 9645, juha.kaskinen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tulevaisuudentutkimus ja ennakointi, ympäristöproblematiikka mukaan lukien ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, ympäristösosiologia ja -politiikka 

Johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas, p. 040 706 5985, satu.teerikangas@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: toimijuus, muutosagenttius kestävämmän huomisen puolesta