Genius-patsas Turun yliopiston kampuksen keskusaukiolla talvella

Ritva Viljanen jatkaa Turun yliopiston hallituksen puheenjohtajana

21.01.2022

Turun yliopiston uusi hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Ritva Viljasen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tuuli Kaskinen.

Yliopiston 1.1.2022 toimikautensa aloittanut hallitus päätti valita Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen puheenjohtajakseen hallituksen ensimmäisessä kokouksessa perjantaina 21.1. 

Viljanen toimi myös Turun yliopiston edellisen hallituksen puheenjohtajana 19.1.2018–31.12.2021. Yliopiston hallituksen jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2014. Viljanen on aiemmin työskennellyt muun muassa Helsingin apulaiskaupunginjohtajana, väestörekisterikeskuksen ylijohtajana ja useissa eri ministeriöiden tehtävissä, muun muassa sisäasiainministeriön kansliapäällikkönä. Hän on Turun yliopiston alumni.  

– Uusi yliopiston hallitus tulee jatkamaan Turun yliopiston kehittämistä monitieteisenä ja kansainvälisesti korkeatasoisena yliopistona. On kunnia olla mukana tässä työssä, Viljanen toteaa. 

Kaksi viimeistä vuotta on mennyt koronan varjossa, mutta Viljanen pitää tärkeänä, että yliopisto mahdollisimman pikaisesti pääsee normaaleihin toimintatapoihinsa.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten joukosta.
Yliopiston hallitukseen kuuluu kymmenen henkilöä. Yliopistoyhteisön ulkopuolisina jäseninä hallituksessa ovat Viljasen lisäksi Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtajaksi juuri valittu Tuuli Kaskinen, EU:n terrorismintorjunnan koordinaattori Ilkka Salmi ja Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Schulman.  Yliopistoyhteisöstä hallitukseen kuuluvat professori Suvi Salmenniemi, professori Pekka Vallittu, tietoturvapäällikkö Mats Kommonen, yliopistonlehtori Elina Pelto sekä opiskelijat Joni Järvinen ja Maria Nieminen. Hallituksen opiskelijajäsenien kausi on kaksivuotinen, muiden nelivuotinen.

Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Yliopistolain mukaan hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. 

Luotu 21.01.2022 | Muokattu 21.01.2022