Teiniliiton vimma ja rakkaus tutkimuksen kohteeksi

04.06.2020

Teiniliiton historiaa kaivetaan nyt esiin tunteiden ja kokemuksen näkökulmasta. Nelivuotinen tutkimushanke tuottaa sekä tieteellisiä artikkeleja että dokumentaarisen elokuvan. Nyt haastateltaviksi haetaan Teiniliiton kulta-ajan nuoria.

Teiniliitto, vimma ja rakkaus -tutkimushanke keskittyy vuosiin 1960–1975, jolloin suomalaista koulujärjestelmää leimasi säilyttämisen ja uudistamisen kitka. Korkeakouluopiskelijoiden radikalismia on tutkittu paljon, mutta koululaisten toiminta on jäänyt vähäiselle tutkimukselle.

–  Tutkimme ajanjaksoa, jolloin nuorison käyttäytymisnormit ja ennen pitkää poliittinen toimijuus haastoivat vanhemman kouluväen asenteet ja koko vallitsevan tunneilmaston. Tilan  tälle kuohunnalle tarjosi Suomen Teiniliitto. 1960–1970-lukujen taitteessa se oli maan suurimpia ja kenties vaikuttavin nuorisojärjestö, mutta kun se luhistui ja katosi, se on jäänyt myös historiaansa paitsi ja on monille tuntematon, hankkeen vastuullinen johtaja, Turun yliopiston poliittisen historian yliopisto-opettaja Ville Soimetsä kertoo.

Aihetta lähestytään suomalaisittain uudella tutkimusnäkökulmalla: tunteiden tutkimuksen kautta.

– Tutkimme ja kirjoitamme Suomen Teiniliiton kauan kaivattua historiaa tunteiden ja kokemuksen näkökulmasta ja annamme samalla myös entisille teineille mahdollisuuden rakentaa yhteistä kertomustaan, Soimetsä kertoo.

Koneen Säätiön rahoittaman hankkeen viisi tutkijaa kirjoittaa tieteellisiä artikkeleja, tuottaa suurelle yleisölle suunnatun kirjan, podcast-sarjan sekä ohjaaja Jouko Aaltosen dokumenttielokuvan, jossa myös entiset teiniliittolaiset pääsevät ääneen.

Kesän aikana etsitään Teiniliiton kulta-ajan eläneitä haastateltavia.

– Etsimme haastateltavaksi teinitoiminnassa mukana tavalla tai toisella olleita henkilöitä. Meitä kiinnostaa kuulla, miten teinit muistavat kouluaikansa ja mitä he pitävät kertomisen arvoisena. Olemme kiinnostuneita myös erilaisista henkilökohtaisista muistoesineistä, kuten päiväkirjoista, teinikalentereista ja valokuvista, Soimetsä kertoo.

Haastateltaviksi valmiit voivat ottaa yhteyttä hankkeen nettisivuilta löytyvien yhteystietojen pohjalta keneen vain hankkeen tutkijoista.

>> Teiniliitto, vimma ja rakkaus -hankkeen nettisivut utu.fi/teiniliitto ja Facebook-sivusto facebook.com/teiniliitto

Lisätietoja: yliopisto-opettaja Ville Soimetsä, Turun yliopisto, ville.soimetsa@utu.fi, 029 450 3100

Luotu 04.06.2020 | Muokattu 04.06.2020