Kaksi lasta testaa itse rakennettuja robotteja.

Teknologiakasvatuksen konferenssi kokoaa tutkijat, tekijät ja kasvattajat virtuaalisesti Raumalle

31.03.2021

Kansainvälinen PATT eli Pupils’ Attitudes Toward Technology -konferenssi järjestetään tänä vuonna Suomessa. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen 27. – 30. huhtikuuta isännöimänä tapahtuma toteutetaan zoomissa.

PATT kokoaa yhteen teknologiakasvatuksen parissa toimivia tutkijoita, tekijöitä ja kasvattajia ja on alansa merkittävimpiä tapahtumia. Ohjelmassa on sekä isännöivän yliopiston tarjoamaa paikallista ohjemaa sekä ajankohtaisia puheenvuoroja ja esityksiä tuoreimmista tutkimustuloksista.

– Konferenssin aikana järjestettävissä sessioissa perehdytään muiden muassa käsityö- ja teknologiakasvatuksen merkitykseen, muotoiluun ja teknologiaan opetuksessa sekä arviointiin teknologia- ja muotoilukasvatuksessa. Kuulemme oppimisprojekteista ja tapaustutkimuksista, oppimisympäristöistä toiminnan mahdollistajina sekä käsityö- ja teknologiakasvatuksen opettajankoulutuksesta, PATT38-konferenssin johtaja, Turun yliopiston käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors kertoo.

Artikkeliesitysten lisäksi konferenssivieraat pääsevät tutustumaan suomalaiseen koulujärjestelmään, opettajankoulutukseen ja käsityökasvatukseen, opetusrobotiikan käyttöön oppimisympäristönä sekä Rauman kampuksen opetustiloihin normaalikoulussa ja Teknikalla.

Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen väki esittelee tapahtuman aikana neljä kehittämishankettaan eli DigiYouth, Innokomp, Innoplay ja FUTE -hankkeet. DigiYouthissa Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin 14–19-vuotiaat nuoret kehittivät digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyviä start-up -tyyppisiä yrityksiä. Innokompissa edistettiin monimateriaaliseen käsityöhön kuuluvaa design- ja teknologia-ajattelua. Innoplayssa kehitettiin varhais-, esi- ja alkeisopetukseen pedagogisia menetelmiä, joissa integroidaan käsityö-, ympäristö- ja teknologiakasvatuksen sekä matemaattisten taitojen oppimisalueita leikin, tutkimisen ja ilmaisun avulla. FUTE eli FUture TEachig –hankkeessa kehitettiin designajatteluun perustuva pedagoginen menetelmä, joka on sovellettavissa monipuolisesti eri ikäisten oppilaiden ja työryhmien työskentelyyn.

Konferenssiin osallistuu vieraita yhteensä 17 maasta ja 48 yliopistosta. Kaikki konferenssiin tehdyt artikkelit julkaistaan Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A -julkaisusarjassa.

PATT-konferenssin taustayhteisönä toimii ITEEA International Technology and Engineering Educators Association, joka edustaa 35 000 teknologiaopetuksen parissa toimivaa henkilöä ympäri maailman. ITEEA:n tavoitteena on ammatillisena järjestönä edistää teknologista lukutaitoa tukemalla teknologian opetusta ja kehittämällä alan osaajien ammattitaitoa.

Konferenssiin osallistuminen, ilmoittaudu:
>> Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen henkilökunta ja jatko-opiskelijat (maksuton osallistuminen)
>> Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat: ota yhteyttä patt38@utu.fi tiedustellaksesi vapaita, maksuttomia opiskelijapaikkoja
>> Suomalaiset opettajat (120 €/päivä)
>> Osallistuminen esittäjänä (Early Bird 1.4. 300 €, sen jälkeen 350€, muut kuin UTU jatko-opiskelijat 220€)

Lisätietoja

Luotu 31.03.2021 | Muokattu 31.03.2021