Turun yliopisto ehdottaa sähkö- ja automaatiotekniikan lisäämistä koulutusvastuuseensa

24.09.2021

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 24.9.2021, että opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan Turun yliopiston tekniikan koulutusvastuun laajentamista sähkö- ja automaatiotekniikalla. 

Teknillinen tiedekunta on Turun yliopiston uusin tiedekunta, joka aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa. Tiedekunnan muodostavat tietotekniikan laitos, bioteknologian laitos sekä kone- ja materiaalitekniikan laitos. 

– Turun yliopisto hakee nyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä tekniikan koulutusalansa laajennusta koskemaan myös sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusta. Koulutusvastuun laajennus vahvistaa entisestään sekä teknillisen tiedekunnan että Turun yliopiston toimintaa, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta, hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen toteaa.

– Koulutusvastuun laajennus on tarpeen, jotta yliopisto voi vastata alan osaajien kasvavaan alueelliseen kysyntään Lounais-Suomessa. Alueelle on syntynyt alan osaamisvaje, johon yliopisto yhteistyössä muiden alueen korkeakoulujen kanssa kykenee vastaamaan, jos koulutusvastuun laajennus myönnetään. Osaamisvajeen ratkaiseminen paikallista koulutusta kehittämällä on tärkeää paitsi alueen mutta myös koko Suomen kilpailukyvylle ja sitä kautta hyvinvoinnille, rehtori Jukka Kola sanoo. 

Yliopiston koulutusvastuun laajennus on olennainen osa alueen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuskokonaisuuden kehittämistä. Tätä tukee yliopiston koulutusvastuun laajentamisen ohella Turun ammattikorkeakoulun samanaikaisesti hakema sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuu.

Koulutusvastuu tarkoittaa oikeutta ja velvollisuutta alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon koulutuksen järjestämiseen kyseisellä koulutusalalla. Yliopistojen koulutusvastuut on määritelty OKM:n asetuksessa. OKM käsittelee uusia koulutusvastuuesityksiä seuraavaksi loka-marraskuussa 2021 ja mahdolliset uudet koulutukset voivat alkaa syksyllä 2023.

Teknillisessä tiedekunnassa on tällä hetkellä yli 2000 perus- ja jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa ja noin 300 työntekijää, joista lähes 40 on professoreita. Tekniikan koulutuksella on Turun yliopistossa pitkä historia, sillä tieto- ja viestintätekniikan ja biotekniikan diplomi-insinöörejä on koulutettu jo lähes 20 vuotta. 

Tiedekunta tekee aktiivisesti yhteistyötä alueen yritysten kanssa muun muassa opetuksessa, tutkimushankkeissa sekä koulutuksen ja työelämän tarpeiden vastaavuuden tarkastelussa. Hyvänä esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä ovat myös alueen yritysten, yhteisöjen ja kaupunkien antamat lahjoitusprofessuurit, joita teknillinen tiedekunta on saanut tähän mennessä yhteensä 11. 


Lisätietoja: 
rehtori Jukka Kola 
p. 029 450 5050
jukka.kola@utu.fi
 

Luotu 24.09.2021 | Muokattu 24.09.2021