Turun yliopisto käynnistää muutosneuvottelut talouden tasapainottamiseksi

10.11.2022

Turun yliopistossa vuosina 2023–2028 toteutettava talouden tasapainotusohjelma tulee muuttamaan yliopiston toimintoja ja vaikuttanee tilojen ja yliopiston rakenteiden lisäksi henkilöstön määrään ja tehtävänkuviin. Yliopistossa käynnistetään muutosneuvottelut.

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2022 pitkäjänteisen talouden tasapainotusohjelman käynnistämisestä. Hallitus valtuutti rehtori Jukka Kolan käynnistämään valmistelutoimet sellaisten keinojen löytämiseksi, joilla korjataan vuoden 2023 aikana noin 1,5-2 miljoonan euron sekä vuoteen 2028 mennessä varsinaisen toiminnan noin 15 miljoonan euron rahoitusvaje. Vajetta voidaan kattaa sekä tuloja lisäämällä että menoja vähentämällä.

Yliopisto käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut mahdollisten säästökohteiden selvittämiseksi. Yliopisto työnantajana on lähettänyt yliopiston pääluottamusmiehille muutosneuvotteluesityksen, ja neuvottelut aloitetaan 17.11.2022.

– Neuvottelujen tavoitteena on talouden tasapainottaminen ja siten tulevaisuuden toiminnan turvaaminen. Neuvottelujen ja suunnittelun pohjalta työnantajan ja henkilöstön edustajat valmistelevat mahdollisimman avoimesti yliopiston hallitukselle toimenpide-esityksiä päätettäviksi, rehtori Jukka Kola kertoo.

Työnantaja arvioi, että lyhyellä aikavälillä saavutettavat säästöt kohdistuvat pitkälti henkilöstöön ja pidemmällä ajanjaksolla säästöjä voidaan saada aikaan tilatehokkuuden parantamisella sekä rakenteellisilla järjestelyillä.

Muutokset tulevat työnantajan alustavan arvion mukaan koskemaan noin 250 henkilöä. Muutosneuvotteluissa tarkentuvat toiminnallisten järjestelyjen vaikutukset ja kohdentaminen, kuten myös vähennettävien henkilötyövuosien määrä ja niiden tarkempi kohdentuminen. Henkilöstövähennyksiä on mahdollista tehdä esimerkiksi eläköitymisillä, päättämällä määräaikaisia työsuhteita, tehtäväsiirroilla, mahdollisilla irtisanomisilla sekä neuvotteluissa sovittavilla muilla toimenpiteillä.

Luotu 10.11.2022 | Muokattu 10.11.2022