Turun yliopistolle tuotantotalouden koulutusvastuu

28.02.2023

Uudella tuotantotalouden koulutuksella yliopisto pystyy vastaamaan Varsinais-Suomen alueen yritysten kasvaviin osaajatarpeisiin. Koulutusohjelman ensimmäiset opiskelijat aloittavat syksyllä 2024.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen linjasi 28.2.2023 muutoksista yliopistojen koulutusvastuisiin. Turun yliopistolle myönnetään uusi koulutusvastuu, tuotantotalous, joka sijoittuu Turun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan. Turun yliopiston hallitus päätti tuotantotalouden koulutusvastuun hakemisesta OKM:ltä viime syyskuussa.

Tuotantotalouden koulutusohjelma rakentuu erityisesti teknillisen tiedekunnan ja Turun kauppakorkeakoulun osaamiselle. Teemoina on kestävään kehitykseen perustuva teknologian hyödyntäminen ja kestävän kehityksen ratkaisuihin painottuvan kasvuliiketoiminnan edistäminen.

Turun yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaava vararehtori Mika Hannula korostaa, että uusi koulutusohjelma edistää yliopiston yritysyhteistyötä ja vahvistaa myös Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyötä.

– Tuotantotalouden osaajille on alueen yrityksissä paljon kysyntää, johon me pääsemme nyt vastaamaan. Alueen yritykset ovat jo nyt lähteneet hienosti mukaan osaamisalueen kehittämiseen. Turun yliopiston ja Åbo Akademi tekevät tuotantotaloudessa läheistä yhteistyötä ja yhdessä ne ovat alalla enemmän kuin osiensa summa, Hannula sanoo. 

Tuotantotalouden koulutusohjelman ensimmäiset opiskelijat aloittavat syksyllä 2024.

– Tuotantotalous on perinteisesti ollut arvostettu koulutusala, joka antaa erinomaiset eväät työelämään. Odotamme tietysti, että saamme alkavaan koulutukseen lahjakkaita opiskelijoita, kuten muihinkin diplomi-insinööriohjelmiimme tähän asti, Hannula toteaa. 

Teknillisen tiedekunnan dekaani Jaakko Järvi kertoo, sanoo tuotantotalouden koulutusvastuun vahvistavan Turun yliopistoa tekniikan alan laaja-alaisena kouluttajana.

– Monialainen kestävän kehityksen ja kiertotalouden painotuksin rakennettava tuotantotalouden koulutusohjelma tuottaa asiantuntijoita ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita monenlaisissa teollisissa ympäristöissä, Järvi sanoo. 

Kestävän kehityksen tavoitteet ja keinot integroidaan koulutukseen 

Tuotantotalouden ydintiimin muodostavat alan kokeneet professorit Saku Mäkinen ja Miia Martinsuo, apulaisprofessori Oskar Karlström sekä työelämäprofessori Jorma Turunen.

Tuotantotalouden koulutuksen vastuuprofessori Saku Mäkinen on toiminut aiemmin professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Tampereen yliopistossa sekä vierailijana muun muassa Columbian yliopistossa New Yorkissa sekä Singaporen yliopistossa (National University of Singapore). Mäkisen mukaan Turun tuotantotaloudessa kestävä kehitys integroidaan opetuksen sisältöihin tutkimuksen kestävän arvon luonnin painotuksen ohella. 

– Tuomme yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi kestävän kehityksen tavoitteet ja keinot keskeiseksi osaksi tuotantotalouden opetusta. Viimeaikaiset tutkimukset ja raportit osoittavat, että kestävä kehitys on yrityksille entistä tärkeämpi operatiivisen tehokkuuden ohjaamisen välineitä kilpailukyvyn parannuksen ohella. Tämän trendin näen tulevaisuudessa vain vahvistuvan. Lisäksi koko tekniikan alan kannalta monitieteinen yhteistyö yritysten ja erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa on välttämätöntä, myös tuotantotalouden tutkimuksen ja opetuksen tiimoilla, Mäkinen sanoo.

 

Lisätietoja: 
vararehtori Mika Hannula, p. 040 033 1838, mika.hannula@utu.fi
dekaani Jaakko Järvi, p. 044 526 0799, jaakko.jarvi@utu.fi
professori Saku Mäkinen, p. 040 544 1088, saku.makinen@utu.fi

Lisätietoa tuotantotalouden DI-ohjelman koulutuksen sisällöstä ja hausta:
koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen, p. 040 501 3757, sari.stenvall-virtanen@utu.fi

Luotu 28.02.2023 | Muokattu 28.02.2023