Turun yliopisto vahvistaa tuotantotalouden alaa nimekkäillä asiantuntijoilla

21.02.2022

Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan ja Turun kauppakorkeakoulun rajapinnalle rakennetaan tuotantotalouden kokonaisuutta. TkT Saku Mäkinen on aloittanut tuotantotalouden professorina teknillisessä tiedekunnassa ja TkT Jorma Turunen nimitetään työelämäprofessoriksi.

Tuotantotalouden osaamisalue on teknillisen tiedekunnan ja Turun kauppakorkeakoulun rajapinnalle rakennettava tutkimuksen ja koulutuksen kokonaisuus, jonka teemana on kestävään kehitykseen perustuva teknologian hyödyntäminen ja kestävän kehityksen ratkaisuihin painottuvan kasvuliiketoiminnan edistäminen.

Turun yliopisto on saanut lahjoituksina kaksi tuotantotalouden professuuria sekä kiertotalouden professuurin. Molemmat osaamisalueet kohdistuvat vahvasti tekniikan ja kauppatieteiden opetus- ja tutkimusalueiden välimaastoon.

Saku Mäkinen on toiminut teknologiajohtamisen professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa 2003–2018 ja sittemmin Tampereen yliopistossa 2019–2022. Mäkisen tutkimus painottuu erityisesti strategisen johtamisen sekä teknologia- ja innovaatiojohtamisen välisille alueille. Mäkisen mukaan kestävä kehitys on noussut tutkimuksessa tärkeäksi teemaksi lähes alalla kuin alalla, mutta monesti opetuksessa sitä ei tarpeeksi integroida mukaan.

- Turun yliopistossa tuodaan kestävän kehityksen tavoitteet ja keinot keskeiseksi osaksi opetusta. Viimeaikaiset tutkimukset ja raportit osoittavat myös, että kestävä kehitys on yrityksille entistä tärkeämpi kilpailutekijä. Tämän trendin näen tulevaisuudessa vain vahvistuvan. Lisäksi tämän yhteisyrityksen, jota maapalloksi kutsutaan, säilymisen kannalta monitieteinen yhteistyö erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa on välttämätöntä, Mäkinen tuumailee.

Jorma Turusen osaaminen tukee työelämäprofessuurin kautta teknillisen tiedekunnan ja koko yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämistä sekä kykyä vastata kestävän kehityksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Turunen on muun muassa toiminut Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtajana 2010–2018 ja hänellä on pitkä kokemus hallitustyöskentelystä. Turusella on laaja näkemys elinkeinoelämän tarpeista sekä syvällinen ymmärrys yritysten kasvustrategian ja vastuullisuusstrategian yhdistämisestä.

- Olen innoissani päästessäni osallistumaan uuden tuotantotalouden osaamisalueen käynnistämiseen. Erityisesti minua puhuttelee mahdollisuus keskittyä kestävän liiketoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttamisen, tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen, Turunen kertoo.

Tuotantotalouden ala vahvistaa Turun yliopiston roolia elinkeinoelämän kumppanina ja edistää samalla kestävään kehitykseen painottuvan kasvuliiketoiminnan edellytyksiä Lounais-Suomessa. Samaan kokonaisuuteen sijoittuva kiertotalouden professorin tehtävä on parhaillaan täytettävänä.

- Tuotantotalous on tärkeä osaamisalue tekniikan alalla ja se tukee myös kauppatieteitä. On oivallista, että saamme kaksi tunnettua ja arvostettua asiantuntijaa osaksi yliopistoyhteisöämme. Heidän osaamisensa täydentää hienosti Turun yliopiston monialaista kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamista, arvioi Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula.

Luotu 21.02.2022 | Muokattu 21.02.2022