Turun yliopiston entinen rehtori Arne Rousi on kuollut

13.07.2020

Turun yliopiston entinen rehtori ja kasvitieteen professori Arne Rousi on kuollut 88-vuotiaana. Rousi toimi rehtorina vuosina 1987–1993.

Arne Rousi

Arne Rousi tunnettiin yhteistyökykyisenä, helposti lähestyttävänä ja laajatietoisena henkilönä. Rousi pyrki kehittämään yliopistoa monin tavoin: hän keskittyi yliopiston rakennusohjelman edistämiseen, virkarakenteen uudistamiseen ja yliopiston omaleimaisuuden parantamiseen. Hän halusi myös lisätä opiskelijoiden kansainvälistymistä.

Rousi syntyi vuonna 1931 Jämsässä. Hän valmistui ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta 1950. Hän suoritti Helsingin yliopistossa vuonna 1955 filosofian kandidaatin, vuonna 1956 lisensiaatin ja vuonna 1958 tohtorin tutkinnot.

Opintojensa loppuvaiheessa Rousi toimi Turun yliopiston kasvitieteen assistenttina. Hänet nimitettiin Turun yliopiston kasvitieteen apulaisprofessoriksi vuonna 1966 ja professoriksi vuonna 1987.

Turun yliopiston valtuusto valitsi Rousin rehtoriksi vuoden 1987 elokuussa alkaneeksi kolmivuotiskaudeksi. Vuonna 1990 valtuusto valitsi hänet toiselle kolmivuotiskaudelle. Hän jäi rehtorikautensa jälkeen eläkkeelle vuonna 1993.

Rehtorina Rousi pyrki käynnistämään keskustelua Suomen yliopistojen työnjaon kehittämisestä ja voimavarojen suuntaamisesta kunkin omille vahvuusaloille. Vielä ei puhuttu koko yliopistoa koskevista strategioista eikä profiloinnista, mutta Rousi esitti syksyllä 1990 ehdotuksen Turun yliopiston mahdollisista painoalueista. Hänen listalleen kuuluivat ympäristöntutkimus ja ekologia, molekyylibiologia ja biotekniikka sekä taiteiden ja kulttuurin tutkimus. Samalla rehtori kannusti tiedekuntia keskusteluun vahvuusalueistaan.

Kasvitieteilijänä Rousin erikoisala oli genetiikka. Hänen laajassa tieteellisessä tuotannossaan kiinnostuksen pääkohteita ovat olleet kasvien muuntelu, ravintokasvien jalostus sekä kasvilajien diversiteettikysymykset. Rousi muun muassa tuki geenipankkitoiminnan kehittämistä maapallon viljelykasvien monimuotoisuuden pelastamiseksi.

Luotu 13.07.2020 | Muokattu 13.07.2020