Turun yliopiston talouden tasapainottamisohjelmassa halutaan varmistaa tutkimuksen ja koulutuksen jatkuvuus – merentutkimus ei vaarannu

24.01.2023

Turun yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvien muutosneuvotteluiden ja suunnittelutyön pohjalta valmistellaan toimenpide-esitystä, jota yliopiston hallitus käsittelee todennäköisesti 14.2. kokouksessaan.

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2022 pitkäjänteisen talouden tasapainottamisohjelman käynnistämisestä. Hallitus valtuutti rehtorin käynnistämään valmistelutoimet sellaisten keinojen löytämiseksi, joilla korjataan vuoden 2023 aikana noin 1,5-2 miljoonan euron sekä vuoteen 2028 mennessä varsinaisen toiminnan noin 15 miljoonan euron rahoitusvaje. Vajetta voidaan kattaa sekä tuloja lisäämällä että menoja vähentämällä.

Muutosneuvottelut käynnistyivät yliopiston työnantajapuolen ja pääluottamusmiesten välillä 17.11.2022. Viimeinen muutosneuvottelukokous on suunniteltu pidettäväksi 25.1.2023.

Muutosneuvottelut ja suunnittelutoimet tähtäävät yliopiston hallitukselle päätettäväksi luovutettavaan toimenpide-esitykseen helmikuun alkupuolella. Hallitus käsittelee esitystä todennäköisesti kokouksessaan 14.2.2023.

Rehtori Jukka Kola kertoo, että muutosneuvottelut ovat pääluottamusmiesten kanssa edenneet hyvässä hengessä. Neuvotteluissa on käsitelty tiedekunnista ja muista yksiköistä saatuja säästöehdotuksia ensin yleisellä tasolla ja neuvottelujen edetessä yksikkökohtaisesti.

Kola korostaa, että mediassakin esillä olleisiin yliopiston tutkimusasemiin, yksittäisiin professuureihin tai opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön liittyen ei ole tehty päätöksiä. Yliopisto käy parhaillaan neuvotteluja Rauman kaupungin kanssa Rauman Seminaarinmäen toimintojen kehittämisestä.

– Ymmärrän varsin hyvin mediassa esitetyt huolenaiheet. Pyrimme neuvotteluissa löytämään perustehtäviemme, tutkimuksen ja koulutuksen, kannalta kestäviä esityksiä yliopiston hallituksen päätettäväksi, Kola sanoo ja jatkaa:

– Esimerkiksi meren tutkimus ja siihen liittyvä koulutus sekä laajemmin luonnon monimuotoisuuteen ja kestävyyteen liittyvä toiminta on yliopistolle strategisesti tärkeä alue. Nyt käytävässä keskustelussa ei ole kyse tämän toiminnan lakkauttamisen suunnittelemisesta, vaan tarkastelemme, miten ja millaisissa tiloissa tutkimusta ja opetusta voisi toteuttaa mahdollisimman laadukkaasti ja tuloksellisesti. 

Seilin tutkimusaseman rakennuksiin liittyvistä mahdollisuuksista yliopisto on käynyt keskusteluja myös Turun Yliopistosäätiön kanssa. Seilin tutkimusaseman rakennukset omistavan Kiinteistö Oy Seilin omistavat Yliopistosäätiö ja yliopisto.

– Seilin kiinteistöjen kunnossa pitäminen ja arvon säilyttäminen vaatii ison panostuksen, ja siksi Turun yliopiston tahtotilana on löytää mahdollisimman hyvä, Seilin kulttuurihistoriallista arvoa tukeva ratkaisu. Yliopiston vuoden 2027 loppuun asti oleva vuokrasopimus mahdollistaa toimintojen hyvän suunnittelun ja toteutuksen, Kola toteaa.

Luotu 24.01.2023 | Muokattu 24.01.2023