Luento Tauno Nurmelassa

Yhteishaku alkaa normaalisti keskiviikkona 18.3. – Turun yliopistossa tarjolla entistä enemmän kiinnostavia hakukohteita

17.03.2020

Monitieteisessä Turun yliopistossa voi opiskella yli 130:a oppiainetta seitsemässä tiedekunnassa. Turun yliopistossa on tänä vuonna jaossa noin 2140 aloituspaikkaa, joista yli puolet täytetään ylioppilastutkintotodistusten perusteella. Muun muassa tekniikan laajennus on lisännyt aloituspaikkoja.

Yhteishaku alkaa normaalisti keskiviikkona 18. maaliskuuta ja päättyy keskiviikkona 1. huhtikuuta koronavirustilanteesta huolimatta. Turun yliopistolla on kevään yhteishaussa 49 alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa hakukohdetta, joissa on kaikkiaan 2139 aloituspaikkaa. Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella näistä täytetään noin puolet.

Turun yliopistolla on yhteishaussa myös 51 maisteritutkinnon hakukohdetta.

Ylioppilaskokeiden pisteytys pohjautuu pääsääntöisesti pakollisten kurssien määriin

Korkeakoulut ovat sopineet opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa opiskelijavalintojen uudistamisesta tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta.

– Yliopistoissa uudistusta toteutetaan muun muassa lisäämällä ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavien osuutta siten, että tänä keväänä todistusvalinnalla valitaan reilu puolet uusista kandidaattivaiheen opiskelijoista, yliopiston vararehtori Piia Björn kertoo.

Todistusvalinnan pääperiaatteet julkaistiin keväällä 2018 opintopolku.fi-sivustolla. Tuolloin kerrottiin, mitä ylioppilaskokeita kussakin hakukohteessa pisteytetään ja millaisia pisteitä niistä annetaan.

Yliopistoissa todistusvalintojen ylioppilaskokeiden pisteytys pohjautuu pääsääntöisesti lukion pakollisten ja syventävien kurssien määriin: reaalikokeissa esimerkiksi terveystiedon ylioppilaskokeesta saa pisteytykseen vähemmän pisteitä kuin esimerkiksi fysiikasta, koska fysiikan pakollisten ja syventävien kurssien yhteismäärä on suurempi kuin terveystiedossa. *)

Korkeakoulujen yhteishaku toteutetaan valtakunnallisessa opintopolku.fi:ssä, jonka kautta hakija voi hakea kaikkiaan kuuteen eri hakukohteeseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Valintaprosessille riittävät resurssit poikkeustilasta huolimatta

Koronaviruksesta johtuva poikkeustila ja mahdolliset sen aiheuttamat muutokset opiskelijavalintaan ovat olleet julkisessa keskustelussa.

Valtioneuvosto pitää kuitenkin edelleen tärkeänä, että yliopistot toteuttavat kevään 2020 opiskelijavalinnat suunnitellusti opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman aikataulun mukaisesti ja varmistavat valintaprosessille riittävät resurssit. Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa päätöstä yhteishaun aikataulusta voidaan kuitenkin yhteisen valmistelun pohjalta muuttaa.

Ylioppilastutkintolautakunta päätti viime viikolla yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa aikaistaa kevään 2020 ylioppilaskokeita, jotta mahdollisimman moni abiturientti saisi tutkinnon suoritettua.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että todistusvalinnat saadaan vietyä läpi suunnitellussa aikataulussa. Myös valintakokeiden osalta edetään toistaiseksi voimassaolevien suunnitelmien mukaisesti, opiskelijavalinta ja hakijapalvelut -osaston päällikkö Mari Kähkönen sanoo.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan todistusvalintojen osalta 27.5. mennessä ja muiden valintatapojen osalta 8.7. mennessä.

Yliopistot toimivat yhteistyössä opiskelijavalinnan turvaamiseksi ja tiedottavat mahdollisista koronavirukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä yhteisesti Opintopolussa.

*) Korjattu kohtaa 30.3., kurssien kokonaismäärällä on merkitystä.

Luotu 17.03.2020 | Muokattu 30.03.2020