Erityispedagogiikan perusopinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

13.1.2022 klo 17.00 - 18.45
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien erityispedagogiikan perusopintojen aloitusohjaustilaisuuteen!

Verkko-opintoina järjestettävät perusopinnot (25 op) voi aloittaa tammikuussa 2022. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja lukuvuoden aikana.

Aloitusohjaustilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Tilaisuudessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa sekä opintojen sisällöistä ja suoritustavoista. Voit esittää myös kysymyksiä opinnoista.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet

Tutustu Zoom-ohjeisiin!

Lisätietoja

Hannele Massinen