Kasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

10.1.2022 klo 17.00 - 18.45
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien kasvatustieteen ja erityspedagogiikan aineopintojen yhteiseen aloitusohjaustilaisuuteen!

Kasvatustieteen aineopinnot (35 op) ja erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua joustavasti paikkakunnasta riippumatta. Opinnot voi aloittaa tammikuussa 2022. Aineopinnot on tarkoitettu oppiaineen perusopinnot suorittaneille.

Tilaisuudessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa sekä opintojen sisällöistä ja suoritustavoista. Voit esittää myös kysymyksiä opinnoista.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet

Tutustu Zoom-ohjeisiin!
Hannele Massinen