2,7 miljoonan euron rahoitus jatkuvan oppimisen hankkeille

30.11.2018

Turun yliopisto saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä 2,7 miljoonan euron rahoituksen Sote-akatemian jatkuvan oppimisen keskukseen ja verkostoyliopisto FiTechiin liittyvään jatkuvan oppimisen kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriminiteriö on päättänyt jatkuvan oppimisen strategiarahan jakamisesta yliopistoille. Syksyllä 2018 käydyn vuorovaikutteisen prosessin ja yliopiston esityksen perusteella ministeriö rahoittaa Turun yliopistossa kahta kohdetta yhteensä 2,7 miljoonalla eurolla.

Rahoitus kohdistetaan Sote-akatemian jatkuvan oppimisen keskukseen ja tekniikan alan verkostoyliopisto FiTechin kehittämiseen jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämisalustana. Jälkimmäisessä selvitetään myös terveys-ja hyvinvointiteknologioiden kytkemistä koulutukseen.  

– Rahoituksen saaneet kohteissa näkyy hienosti monitieteisen yliopistomme vahvuus. Pystymme vastaamaan tieteidenvälisillä ratkaisuilla erilaisiin tarpeisiin yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tukeminen ja tekniikan alan koulutuksen kehittäminen ovat kummatkin merkittäviä asioita, joiden onnistuminen vaikuttaa olennaisesti koko maan hyvinvoinnin kehittymiseen, rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Turun yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia kokoaa opiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat yhdistämään osaamisensa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi. Syksyllä 2017 perustettu Sote-akatemia vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin. Sote-akatemia yhdistää kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien osaamisen ja asiantuntemuksen.

Verkostoyliopisto FITechin (Finnish Institute of Technology) tavoitteena on kehittää Suomen innovaatiokykyä korkeatasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan avulla yhteistyössä yliopistojen ja elinkeinoelämän kanssa.  Tavoite on tekniikan alan korkeakoulutusta kehittämällä varmistaa, että yliopistokoulutettujen tekniikan osaajien kysyntä ja tarjonta saadaan vastaamaan toisiaan Lounais-Suomen kasvualoilla.

Rahoituksesta miljoona euroa kohdentuu vuodelle 2019 ja 1,7 miljoonaa vuodelle 2020.

 

Tuomas Koivula

Luotu 30.11.2018 | Muokattu 30.11.2018