Alennuksia kirjoittajamaksuista - Oxford University Press

28.06.2022

Turun yliopiston tutkijat ovat oikeutettuja hyödyntämään FinELib-konsortion neuvottelemien tiedelehtisopimuksien open access -etuja. Näillä vastaava kirjoittaja voi julkaista artikkelinsa avoimena joko ilman kirjoittajamaksua (APC-maksu, article prosessing charge) tai alennetulla kirjoittajamaksulla.

Turun yliopiston tutkijat ovat oikeutettuja julkaisemaan avoimesti myös Oxford University Pressin julkaisemissa lehdissä ilman lisämaksua. Toistaiseksi tätä mahdollisuutta on Turun yliopistossa käytetty hyväksi verrattain vähän.

Turun yliopisto suosittaa avointa julkaisemista, koska se hyödyttää tutkijaa monella tavalla. Tutkimuksen näkyvyys ja saatavuus paranevat, hakukoneet löytävät avoimet artikkelit paremmin ja ne saavat enemmän viittauksia.

Lisätietoa avoimen julkaisemisen oppaasta tai kirjastosta openutu@utu.fi.

 

Luotu 28.06.2022 | Muokattu 28.06.2022