Aurum on valmistunut

06.05.2021

Yliopistonmäelle noussut Aurum-rakennus on Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä Turun yliopiston kemian laitoksen uusi koti. Aurum luovutettiin Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Suomen yliopistokiinteistöjen käyttöön huhtikuun lopulla.
 

Aurumin 20 000 m² yhteiskäyttörakennus sisältää opetus- ja tutkimustiloja, laboratoriotiloja, kokoontumistiloja, toimistotiloja sekä näihin liittyviä aputiloja. Rakennukseen tulee myös yliopistoille yhteisiä opetus- ja laboratoriotiloja. Käyttäjät ovat päässeet vaikuttamaan suunnittelutyöhön alusta alkaen.
 
Aurumiin tulee myös Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ja kirjaston tiloja. Lisäksi rakennukseen tulee Kårkaféernan ravintola, CampusSportin kuntosali sekä Tekniikan akateemiset TEKin ja Tekniska föreningen i Finland TFiFin aluetoimisto TFiF&TEK Lounge ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Länsi-Suomen toimisto. Muutot rakennukseen tehdään pääsääntöisesti kesän aikana.

Kuvaaja/Tekijä

Suvi Harvisalo

Yliopistojen yhteisen analytiikkakeskuksen palvelut laajentuvat

Aurumiin muutto tiivistää Turun yliopiston ja Åbo Akademin pitkään jatkunutta yhteistyötä entisestään. Esimerkiksi yliopistojen yhteinen kemian alan palveluita tarjoava analytiikkakeskus laajentaa toimintaansa Aurumiin pääsyn myötä. 
 
– Aurumiin tulee ensimmäinen kahden yliopiston yhteinen kemian klusteri ja sillä on merkittävä vaikutus alan yhteistyölle. Pystymme nyt tuomaan aidosti yhteen molempien yliopistojen asiantuntijat, joiden yhteiseen käyttöön tulee entistä laajempi laiteinfrastruktuuri. Yliopistot pystyvät myös järkevöittämään ja osittain jopa monipuolistamaan laitehankintojaan, kun kalliita huippuanalyysilaitteita voidaan jakaa, kertoo kemian laitoksen johtaja Pasi Virta.
 
Uudenlaiset avoimemmat työskentelytilat muuttavat myös työskentelykulttuuria. Avoimissa yhteislaboratorioissa asiantuntijoiden on helpompaa jakaa omaa erityisosaamistaan ja synnyttää uudenlaista yhteistyötä. Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani Juha-Pekka Salminen korostaa, että tämä  lisää monitieteisyyttä myös alan sisällä. 
 
– Luonnontieteiden alan yhteistyö yliopistojen välillä ja yliopiston sisälläkin lisääntyy muuttaessamme Aurumiin. Pystymme laajentamaan analytiikkakeskuksen tarjoamia palveluita ja erityisosaamista huomattavasti. Palveluiden kehittyminen hyödyttää molempien yliopistojen eri yksiköitä ja palvelee entistä paremmin myös alueen yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita, Salminen toteaa.
  

Kuvaaja/Tekijä

Wellu Hämäläinen

Vastuullista rakentamista

Pääsuunnittelija Piia Viitasen mukaan suunnittelutyötä on ohjannut ajatus siitä, että Aurumin yhteisestä aulasta tulee kampusalueen kohtaamispaikka. Toinen tärkeä tekijä on ympäristövastuullisuus.
 
Ympäristö on huomioitu Aurumin kaikissa suunnitteluratkaisuissa, kuten materiaalivalinnoissa ja tilankäytön tehokkuudessa. Rakennuksen katolle on asennettu aurinkopaneelit, ja lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään maaenergiaa.
 

Kuvaaja/Tekijä

Wellu Hämäläinen

Aurum on myös saanut suunnitteluvaiheen BREEAM-ympäristösertifikaatin arvosanalla Excellent ensimmäisenä yliopistorakennuksena Suomessa. Aurumin saavuttamat pisteet 77,7 % ovat neljänneksi korkeimmat kaikista BREEAM-sertifioiduista rakennushankkeista Suomessa. 

– Aurum sijoittuu keskiaikaisen Turun kulttuuriympäristöalueelle sekä kansallisen kaupunkipuiston alueelle. Turun pitkä historia ja rakennetun ympäristön kerroksellisuus on nähtävissä harvinaisen pitkältä ajalta, samoin koulurakentamisen historia, joka on kehittynyt Turun Tuomiokirkon ympärysmuureissa toimineesta katedraalikoulusta. Nykyisin Åbo Akademin ja Turun yliopistorakennukset sijaitsevat Turun Tuomiokirkon miljöössä integroituneena kaupunkirakenteeseen. Aurum rakennuksessa on tuotukin muistumana menneestä julkisivuun sama materiaali ja sävy, jota on käytetty yliopistonmäen rakennusten materiaalina, mutta eri kokoisena, valaisee pääsuunnittelija Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit Oy:stä.
 
Turun Yliopistonmäen miljöö on asettanut omat reunaehtonsa suunnittelutyölle. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä, arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema Turun yliopiston päärakennus on huomioitu muun muassa materiaalivalinnoissa.

Luotu 06.05.2021 | Muokattu 06.05.2021