Avoin yliopisto pääkuva

Avoimen yliopiston opintoja 2021- 2022 monipuolisesti eri tieteenaloilta – myös maksuttomia opintoja

03.07.2021

Avoin yliopisto-opetus tarjoaa monia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, työelämässä tarvittavan osaamisen ja itsensä kehittämiseen. Voit opiskella myös omaksi iloksesi tai tavoitteellisesti, tutkinto-opiskelijaksi tähdäten.

Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen ensi lukuvuoden tarjontaan sisältyy opintoja kaikista tiedekunnista, kymmenistä oppiaineista. Opetusta järjestetään Turussa, Porissa, yhteistyöopistoissa eri puolilla Suomea sekä joustavasti verkko-opintoina. Opiskella voi yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Suurin osa opinnoista alkaa syyskuussa, mutta tarjontaa on myös ympäri lukuvuoden.

Uutta opintotarjontaa ja paljon verkko-opintoja

Uusina opintoina alkavat mm. humanistisen tiedekunnan espanjan perusopinnot ja verkossa suoritettavat saksan kielen perusopinnot ja aineopinnot. Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op -verkkokurssi järjestetään yhdessä Hilma-verkoston kanssa. Syksyllä on alkamassa myös Logopedian perusteet -opintojakso.

Lääketieteellisistä opinnoista on tarjolla jälleen Stressilääketiede-asiantuntijaluentosarja sekä uutuuksina mm. Lihavuus I ja II -kurssit, Potilasturvallisuuden ja Lääketieteen historian opinnot.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät oikeustieteelliset opinnot aloitetaan uudistetulla johdantokurssilla. Verkossa itsenäisesti suoritettava kurssi sopii kaikille oikeustieteen opiskelun ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille.

Turun kauppakorkeakoulun tarjontaan Turussa ja Porin yksikössä sisältyy yhteensä noin 150 kurssia lukuvuoden aikana. Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus on syksyllä ensimmäistä kertaa tarjonnassa myös kesäyliopistoissa, kansalais- ja kansanopistoissa.

MOOCit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia verkkokursseja. Avoimessa yliopistossa on mahdollista tehdä MOOC-kursseista opintosuorituksia. Suoritukset ovat maksullisia. Uusimpina tarjonnassa ovat Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen sekä Asianet-verkoston Johdatus Itä-Aasiaan -kurssit. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa myös esimerkiksi Climate University -verkoston Ilmasto.nyt - Ilmastomuutoksen peruskurssin.

Myös kaikille maksuttomia opintoja

Opinto-oikeuden avoimen yliopiston opintoihin saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella. Opintomaksu on enintään 15 euroa/op. Opiskelupaikkojen määrä vaihtelee opintokohtaisesti.

Tarjonnassa on myös maksuttomia opintoja kuten elo-syyskuussa alkavat Sote-akatemian Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus sekä Tekoälyakatemian Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus. Opintokokonaisuuksista voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja, mm. Tekoälyn perusteet ja AI & Cybersecurity 2 -verkkokurssit.  

Maksuttomia ovat myös tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan yksittäiset kurssit sekä Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot ja Ohjelmointiin keskittyvät opinnot.

Opintojen esittelytilaisuuksia elo-syyskuussa

Opinnoista järjestetään verkon kautta yleisiä esittely- ja neuvontatilaisuuksia, joissa kerrotaan opintojen sisällöstä ja opiskelutavoista. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja kyselemään, miten opinnot voisivat sopia sinulle! Opinnoista järjestetään myös aloitusinfotilaisuuksia, jotka on suunnattu jo ilmoittautuneille, mutta myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan. Katso tarkemmat tiedot tapahtumakalenterista.

Tutustu myös opintojen esittelysivuilla oleviin ohjeisiin! Lisätietoja saa opintoneuvojiltamme.

Luotu 03.07.2021 | Muokattu 03.07.2021