Biolääketieteen opinnäytteet esitellään ensimmäistä kertaa virtuaaliseminaarissa

08.04.2020

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan biolääketieteen koulutusohjelmasta keväällä valmistuvat opiskelijat esittelevät luonnontieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintonsa opinnäytteet Terveydeksi – New Discoveries 2020! -seminaarissa, joka järjestetään 22. –24.4.2020. Tänä vuonna seminaari järjestetään poikkeuksellisesti etäyhteyksien avulla. 

Lääketieteellisen tiedekunnan opintoneuvojan Marianne Arvosen mukaan etäyhteyksin järjestettävä seminaari eroaa merkittävästi fyysisesti järjestettävästä tilaisuudesta. Elävän yleisön, taputusten, kukituksen ja muiden juhlallisuuksien puuttuminen tekee tilaisuudesta hyvin erilaisen kuin mihin on aikaisempina vuosina totuttu. Myös kunniakirjat parhaista esityksistä postitetaan myöhemmin.

– Järjestäminen on sinänsä helppoa. Seminaari tapahtuu Zoom-palvelussa, jonka linkki jaetaan kaikille osallistujille. Heille lähetetään myös ohjeet palvelun käytöstä. Osallistujia ohjeistetaan myös harjoittelemaan ennen omaa esitystä. Lisäksi Zoom-linkki jaetaan kaikille, jotka haluavat seurata seminaaria, Arvonen kertoo.

Biolääketieteen koulutusohjelman luonnontieteiden kandidaatin (LuK) -tutkinnon pääaine on biolääketiede. Koulutusohjelmassa yhdistyvät ne luonnontieteen ja lääketieteen osa-alueet, jotka ovat olennaisia sairauksien synnyn selvittämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi. 

– Kandiohjelmassa opitaan ymmärtämään elimistön toimintaa, keskeiset sairauksien syntymekanismit, niihin vaikuttavat tekijät ja lääkehoitojen perusta. Kanditutkielmassa opiskelijat syventyvät tieteelliseen kirjallisuuteen ja laativat esityksen alaan liittyvästä mielenkiintoisesta aiheesta, koulutusohjelmavastaava professori Sari Mäkelä kertoo.

Tänä vuonna opinnäytetyöt käsittelevät muun muassa rintasyöpää ja lasten reumaa

Englanninkielisen maisterivaiheen tutkinnot (Master's Degree Programme in Biomedical Sciences) ovat kahdelta eri linjalta: Biomedical Imaging (biokuvantaminen) tai Drug Discovery and Development (lääkekehitys).

– Kansainvälisessä englanninkielisessä maisteriohjelmassa opiskelu kehittää kykyä viestiä ja kommunikoida kansainvälisessä ympäristössä. Opinnoissa perehdytään uuden lääkkeen kehittämisprosessiin uusien lääkemolekyylien suunnittelusta alkaen ja jatketaan tulevien lääkeaineiden tutkimiseen koemallien ja kliinisten potilastutkimusten avulla, kansainvälisen koulutusohjelman vastuuprofessori Ullamari Pesonen selittää.  

Tärkeä osa maisterivaiheen opintoja on laaja itsenäinen tutkimusprojekti, jonka pohjalta laaditaan englanniksi opinnäytetyö, joka esitetään yhteisessä opinnäyteseminaarissa valmistumiskeväänä.

Kevään 2020 seminaarissa esiteltävissä opinnäytteissä käsitellään mm. lemmikkikoirien dementian tutkimista, ebolalääkekehitystä, uusia lääkekehityskohteita rintasyövän hoitoon, haavanparanemista, uudentyyppisiä herpeslääkkeitä, lääkeherkkyyden määrittämistä syöpähoidoissa, uusien biologisten lääkeaineiden käyttöä lasten reuman hoidossa sekä bioaktiivisen lasin mahdollisuuksia lääkehoidossa.

Keskiviikkona 22.4. klo 12.30–15.15 ja torstaina 23.4. klo 9.00–12.00 esitellään suomenkieliset biolääketieteen koulutusohjelman LuK-tutkielmat. Keskiviikkoaamuna klo 9.00–12.10 esitellään englanninkieliset pro gradu -tutkielmat biokuvantamisen linjalta. Torstaina 23.4. klo 12.20–15.20 ja perjantaina 24.4. klo 9.00–13.40 vuorossa ovat englanninkieliset pro gradu -tutkielmat lääkekehityksen ja diagnostiikan linjalta.

Luotu 08.04.2020 | Muokattu 08.04.2020