Brahea-keskus aktiivisesti mukana maaseutututkijayhteisössä

27.09.2019

Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen monitieteinen Maaseutututkijatapaaminen kokosi liki 90 kehittäjää ja tutkijaa Ähtäriin 22.–23.8.2019. Brahea-keskus on ollut aktiivisesti mukana tapaamisissa ja Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toiminnassa jo vuosia.

Brahea-keskus uutiset

Tämän vuoden teemana oli ”Kohteena maaseutu”. Maaseudun tutkijat ja kehittäjät käsittelevät sitä omasta näkökulmastaan: tutkijat tuottavat tietoa maaseudulla tapahtuvista prosesseista ja ilmiöistä samalla, kun kehittäjät pyrkivät lisäämään maaseudun elinvoimaisuutta verkostojen, hankkeiden ja erilaisten toimenpiteiden kautta. Kutsuvierasesitelmien lisäksi erityisen tärkeä rooli tapaamisessa on eri teemoihin keskittyvillä työryhmillä, joissa keskustelu ja mielipiteiden vaihto on vilkasta.

Brahea-keskuksesta osallistuttiin kolmeen eri teemaiseen työryhmään: kumppanuus, yrittäjyys ja matkailu. Kaikkien työryhmien lyhyet tiivistelmät ovat luettavissa tapaamisen abstraktikirjasta.

Sami Tantarimäki herätteli esityksessään huomioimaan älykkäiden kylien ja kaupunkien välistä keskustelua sekä miten pienet ja keskisuuret kaupungit asemoivat itsensä maaseudun ja kaupunkien väliin äly-keskustelussa. Tätä selvitetään niin Samin omassa tutkimuksessa kuin Maaseutuverkoston teematyöryhmän alla (www.älykäskylä.fi).

Päivi Töyli avasi, mikä rooli markkinavuoropuhelulla on julkisia hankintoja tehtäessä ja millaisia ympäristökriteereitä on mahdollista käyttää ruoka- ja kuljetushankintakilpailutusten yhteydessä. Asiaan liittyen järjestetään parhaillaan eri puolilla Suomea hankintatreffejä valtakunnallisessa Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA)-hankkeessa (www.maaseudunhankinnat.fi).

Leena Erälinna lähestyi matkailuteemaa ruokahävikin näkökulmasta. Saaristomeren matkailukohteissa on kiinnitetty huomiota ruokahävikkiin ja sen vähentämiseen matkailijoiden ja veneilijöiden parissa sekä etsitty keinoja, miten ruokatarjoiluissa voidaan huomioida vastuullisuus. Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa (SaaRa)-hankkeessa (www.annospuhtaampaa.fi) on lisäksi etsitty tapoja hyödyntää ruokahävikin ja biojätteiden ravinteet kestävällä tavalla.

Maaseutututkijatapaamisen järjestää Maaseudun uusi aika (MUA ry) -yhdistys yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhdistys edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta, osallistuu maaseutupoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä on mukana maaseudun kehittämistyössä, www.mua.fi. Brahea-keskukselta on ollut myös edustus yhdistyksen hallituksessa ja sitä kautta on oltu toteuttamassa yhdistyksen toimintaa; Sami vuosina 2006−2013 ja Päivi vuodesta 2018 lähtien. Yhdistys julkaisee myös Maaseudun Uusi Aika -lehteä.

 

Luotu 27.09.2019 | Muokattu 27.09.2019