Corporate Corner -tapahtuma toi yhteen Turun alueen huippututkimuksen ja lääkeyhtiö MSD:n kansainväliset verkostot

30.11.2018

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Åbo Akademi aloittivat yhteistyön maailman suurimpiin lääkeyhtiöihin kuuluvan MSD:n kanssa kesällä 2017. Nyt tämä yhteistyö yhdistää Turussa tehtävän korkeatasoisen ja laaja-alaisen tutkimustyön sekä yrityksen lääketieteelliset ja liiketoiminnalliset kiinnostuksen kohteet. Corporate Corner -tapahtumassa Turun BioCityssä 30.11. tavoiteltiin uusia yhteistyömahdollisuuksia tutkimuksen ja terveysteknologian saralla ja edistettiin tutkimuksen ja yrityselämän välistä yhteistyötä.

Corporate Corner on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen yritysyhteistyökonsepti, joka tarjosi yhteistyökumppaneille mahdollisuuden keskustella niin perustutkimukseen, kliinisiin tutkimuksiin ja kustannusvaikuttavuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi keskusteluissa oli vahvasti mukana Real World Evidence -tieto eli se, miten lääke toimii potilaan arjessa, kontrolloitujen kliinisten tutkimusten ulkopuolella. 

Uudenlaista yhteistyötä haettiin erityisesti syöpäsairauksien, diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, immunologian ja infektiotautien saralla. Corporate Corner antoi mahdollisuuden myös urakeskusteluihin ja valotti MSD:n urapolkuja.

– Corporate Corner -tapahtuma oli MSD:lle erinomainen mahdollisuus oppia ja kuulla lisää Turussa tehtävästä huippututkimuksesta ja löytää mahdollisia uusia osa-alueita, joilla voimme kumppanoitua. On selvää, että tulevaisuudessa tarvitaan entistäkin vahvempaa lääketeollisuuden ja akateemisen tutkimuksen yhteistyötä. Corporate Corner on hieno konsepti, jonka avulla voidaan tuoda yhteen molempien tahojen osaaminen, ideat ja mahdollisuudet, sanoo MSD Finland Oy:n toimitusjohtaja Michael Casia

Yhteistyö avaa uudenlaisia mahdollisuuksia Turkuun

Terveyskampus Turku -toimijoiden ja lääkeyhtiö MSD:n yhteistyö perustuu ajatukselle yhdessä rakennettavasta tulevaisuudesta. Tässä tutkimustoiminta on vahvasti mukana. Tavoitteena on nopeuttaa yhteistyön etenemistä muun muassa prekliinisen ja kliinisen vaiheen tutkimusprojekteissa sekä tieteellisen ja teknologisen tiedon jakamisessa. 

Yhteistyön kautta voidaan käynnistää hankkeita, jotka tähtäävät muun muassa uusien lääkkeiden, diagnostisten työkalujen, ohjelmistojen, laitteistojen sekä muiden lääketieteellisten ratkaisujen ja sovellusten kehittämiseen sekä hoitojen vaikuttavuuden arvioimiseen.

Osapuolten välisellä raamisopimuksella tavoitellaan laaja-alaista yhteistyötä, joka tarjoaa tulevaisuuden terveydenhoidolle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisten työkalujen ja terveysrekisterien datan avulla. Turun kaupungin perusterveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö puolestaan avaa uusia mahdollisuuksia erityisesti kansanterveyden kannalta merkittävien sairauksien hallintaan, kuten esimerkiksi varhaiseen diagnostiikkaan ja sairauden puhkeamisen ennaltaehkäisyyn, diagnosoidun sairauden seurantaan ja hoitoon sekä tarvittaessa yksilölliseen lääkehoitoon.

Turun alueella on merkittävää terveydenhuollon ja terveysalan huippututkimuksen osaamista. Terveyskampus Turku -toimijoiden ja MSD:n välinen yhteistyö tuokin hyötyjä niin alueen eri toimijoille, taloudelle kuin asukkaillekin. 

– Terveyskampus Turun yhteistyö MSD:n kanssa on erittäin tärkeä uusien ratkaisujen löytämiseksi terveydenhuollon haasteisiin ja tulevaisuuden lääkehoitojen löytämiseksi. Corporate Corner yhdisti molempien osapuolten asiantuntijat ja tapahtuma on avainroolissa merkityksellisen yhteistyön vakiinnuttamisessa, sanoo Terveyskampus Turun johtoryhmän puheenjohtaja, Åbo Akademin tutkimuksesta vastaava vararehtori, Niklas Sandler.

Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turku Science Park, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa.

MSD on toiminut lääketieteellisten innovaatioiden ja tutkimuksen etulinjassa jo yli vuosisadan ajan kehittäen ja tuoden markkinoille lääkkeitä ja rokotteita maailman haastavimpiin sairauksiin. MSD on Merck & Co., Inc:in kauppanimi ja sillä on pääkonttori Kenilworthissä, New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa. Reseptilääkkeemme, rokotteemme ja biologiset hoitomuotomme ovat saatavilla yli 140 maassa. Olemme sitoutuneet edistämään terveydenhuollon saatavuutta moninaisten ohjelmiemme ja kumppanuuksiemme kautta. Tänä päivänä MSD jatkaa toimintaansa tutkimuksen etulinjassa kehittääkseen maailmanlaajuisesti ihmisiä ja yhteisöjä uhkaavien sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä, mukaan lukien syöpäsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, Alzheimerin tauti sekä infektiotaudit kuten HIV ja Ebola.

Lisätietoja: www.msd.fi. Voit seurata meitä myös Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa

MSD – Inventing for Life.

Luotu 30.11.2018 | Muokattu 30.11.2018