Digitoituja lehtiä yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille

12.12.2022

Kirjasto tarjoaa Kansalliskirjaston digitoituja sanoma- ja aikakauslehtiä tutkimuskäyttöön Turun yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille. Uusittu Tutkain-sopimus avaa digitoidut lehdet vuoden 2021 loppuun asti. Muille kuin yliopistoyhteisön jäsenille digitoidut lehdet ovat käytettävissä ainoastaan kulttuuriaineistojen työasemilla.

Kansalliskirjaston digitoimat kotimaiset sanoma- ja aikakauslehdet ovat Kansalliskirjaston ja Kopioston välisellä sopimuksella avoimesti saatavilla vuoteen 1939 saakka, lisäksi erillissopimuksella digitoidut ruotsinkieliset sanomalehdet vuoteen 1949 saakka. Digitoidut lehdet ovat käytettävissä osoitteessa digi.kansalliskirjasto.fi. 

Vuoden 1940 jälkeiset suomenkieliset sanoma- ja aikakauslehdet eivät tekijänoikeussyistä ole avoimesti saatavilla. Kirjasto on kuitenkin tehnyt sopimuksen Kansalliskirjaston kanssa Tutkaimen käytöstä. Sen ansiosta Kansalliskirjasto välittää tekijänoikeuden alaisia lehtiä Turun yliopiston tutkijoille ja opiskelijoille miltä tahansa koneelta käytettäväksi. Edellinen Tutkain-sopimus kattoi digitoidut lehdet vuoden 2018 loppuun, nyt uusittu sopimus avaa tutkimuskäyttöön myös vuodet 2019-2021. Lisävuodet ovat saatavissa vuoden 2023 alusta alkaen. Vuoden 1940 jälkeisten lehtien digitointi etenee koko ajan, ja saatavuus vaihtelee lehdittäin. Tietyn lehden saatavuus kannattaakin tarkistaa palvelusta. 

Tutkimuskäytöllä tarkoitetaan Tutkaimeen liittyneen korkeakoulun opiskelijan, opettajan tai tutkijan tekemää tieteellistä tai taiteellista ei-kaupallista tutkimusta, opinnäytetyötä, selvitystä tai lopputyötä. Mukana ovat kaikki Suomen tiedekorkeakoulut ja muutama ammattikorkeakoulu, joiden kirjastopalvelut on hoidettu yhteistyössä yliopistokirjastojen kanssa. Avattavan aineiston vuosirajaa tarkistetaan vuoden 2025 aikana. Sopimus on voimassa 31.12.2027 saakka. 

Tutkaimen käyttäjä kirjautuu HAKA-kirjautumisjärjestelmää käyttäen ja täyttää myös käyttötarkoituskyselyn, jossa tiedustellaan tutkimuksen tyyppiä (esim. pro gradu, väitöskirja tai tieteellinen artikkeli), tutkimusalaa sekä pyydetään aineistojen käyttötarkoituksen vapaamuotoista kuvausta. Käyttäjät saavat sopimukseen mukaan myös analysoida lehtiaineistoja koneellisesti sekä luoda niistä datasettejä tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten. 

Tutkain ei ole avoin korkeakoulujen ulkopuolisille tiedonhakijoille. Kulttuuriaineistojen työasema on kuitenkin kaikkien käytettävissä Feeniks-kirjastossa ja Teutorin kirjastossa. Työasemilta saa myös vuoden 2021 jälkeiset digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet, jotka eivät kuulu Tutkain-sopimukseen. 

 

 

 

 

Luotu 12.12.2022 | Muokattu 13.12.2022