FINDOS-Turun ja PGE:n järjestämä tieteellisen kirjoittamisen kurssi keräsi kiinnostusta

09.12.2019

Kansallisen suun terveystieteiden tohtoriohjelma FINDOS-Turku ja lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutusyksikkö PGE järjestivät kaksi päivää kestävän akateemisen kirjoittamisen ”Academic, reading, writing, and reviewing” -kurssin marraskuun lopulla. Kurssi kiinnosti tohtorikoulutettavia  ja muuta akateemista henkilökuntaa.

Tieteellisen kirjoittamisen opettaminen on yksi tohtorikoulutuksen tärkeimmistä tehtävistä. Kirjoittaminen vaatii aikaa, eikä kirjoittamisprosessi ole välttämättä sen nopeampi ja helpompi kokeneellekaan tutkijalle.

Academic reading, writing, and reviewing -kurssi käsitteli laaja-alaisesti tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä asioita. Lisäksi kurssilla käsiteltiin tieteellisenä arvioitsijana toimimista ja sitä, miten lukea kriittisesti alan kirjallisuutta ja suhtautua ”predatory journals” -julkaisutoimintaan. Toisen kurssipäivän lopuksi järjestettiin työpaja, jossa tehtiin käytännön harjoituksia mm. plagiointiin liittyen ja käytiin läpi kokemuksia julkaisun arviointiprosessista.  

Kurssin opettajina toimivat Aarhusin yliopiston professori Vibeke Bælum ja professori Peter Svensson. Bælum on pääeditori European Journal of Oral Sciences -lehdessä ja Svensson Journal of Oral Rehabilitation -lehdessä. Kurssille osallistui yhteensä noin 80 tohtorikoulutettavaa, ohjaajaa ja muuta opetus- ja tutkimushenkilökuntaa.

FINDOS-Turku järjesti akateemiseen kirjoittamiseen liittyvän kurssin
Aarhusin yliopiston professori Vibeke Bælum (kuvassa keskellä) ja professori Peter Svensson olivat kurssin luennoitsijat.

FINDOS-Turku-tohtoriohjelman varajohtaja apulaisprofessori Ulvi Gürsoy toimi kurssin suunnittelijana ja vastuuhenkilönä. Lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutusyksikkö PGE (Postgraduate Education Unit) rahoitti kurssin.

Luotu 09.12.2019 | Muokattu 09.12.2019