Hankintaosaamisesta varsinaissuomalaisten yritysten valttikortti globaaliin kilpailuun

31.10.2012

Uudessa projektissa lisätään yritysten valmiuksia ohjata ulkoisia resursseja. Erityisen tuen kohteena on Salon elinkeinoelämä, joka on kohdannut äkillisen rakennemuutoksen.

 

Erityisesti teknologiateollisuudessa yritysten toimintatavat ovat viimeisten vuosien aikana muuttuneet yhä enemmän ulkoisten resurssien johtamisen suuntaan. Samalla yritysten hankintatoimen rooli on muuttunut materiaalivirtojen ohjailusta teknologioiden, toimittajien sekä toimitusverkostojen valintojen ohjaamiseen globaaleilla toimintakentillä.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa on alkanut tutkimus- ja koulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä varsinaissuomalaisten yritysten globaalia kilpailukykyä vahvistamalla niiden hankintaosaamista. Euroopan aluekehitysrahaston tukema Hankintaosaaminen kasvun tueksi -hanke toteutetaan yhteistyössä Salon kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalon kanssa.

Salo projektin keskiössä

Erityisen tuen kohteena projektissa on äkillisen rakennemuutoksen kohdanneen Salon elinkeinoelämä.

‒ Tämä on yksi tukikomponentti muiden joukossa, jolla tuetaan paikallista teollisuutta ja yritystoimintaa yleensä. Tarkoitus on, että saavutetut hyvät käytännöt myös leviäisivät laajemmin maakunnan alueelle, kertoo projektin johtaja, hankintojen johtamisen professori Harri Lorentz. Määräaikainen professuuri perustettiin kauppakorkeakouluun osana projektia.

Projektissa edistetään akateemisen tutkimustiedon ja osaamisen hyödyntämistä yritysten toiminnoissa erilaisin keinoin.

‒ Tutkimustyön lisäksi projektissa tarjotaan yrityksille räätälöityjä kehittämispalveluja sekä järjestetään seminaareja ja täydennyskoulutusta. Tavoitteena on kytkeä erityisesti pk-yrityksiä tiiviimmin osaksi globaaleja osaamisverkostoja, Lorentz kertoo.

TS

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 27.10.2020