Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen kaksi uutta tutkimusprojektia

21.11.2012

Emil Aaltosen Säätiö myönsi 200 000 euron apurahat sekä FT Anu Lahtisen että FT Hanna Meretojan johtamille tutkimushankkeille.

 

​Emil Aaltosen Säätiö myönsi tänä vuonna apurahoja yhdeksälle tutkimushankkeelle yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Kolmevuotiset apurahat ovat suuruudeltaan 200 000 euroa. Kaikkiaan 344 tutkimusryhmää haki rahoitusta.

Turun yliopistosta apurahan sai kaksi historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen hanketta.

FT, dos. Anu Lahtisen johtaman ryhmän tutkimushanke kantaa nimeä "Perheen jäljillä – Sukupuoli ja perhesuhteiden moninaisuus Pohjolassa n. 1450–2000."

Hankkeen tavoitteena on analysoida perheiden sisäisiä suhteita ja vuorovaikutusta pohjolassa 1450–2000 sukupuolihistorian näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään yhtä lailla vanhempi–lapsi-suhteisiin, puolisoiden välisiin suhteisiin ja sisarusten keskinäisiin suhteisiin.

Lahtinen toimii Suomen historian dosenttina historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa.

FT, dos. Hanna Meretojan johtaman tutkimusryhmän hanke on otsikoltaan "Historian kokemus ja kertomisen etiikka nykytaiteissa."

Hanke pureutuu nykytaiteiden, erityisesti nykykirjallisuuden ja audiovisuaalisen ilmaisun, keinoihin käsitellä historian kokemista ja eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät menneisyyden traumaattisista tapahtumista kertomiseen. Se analysoi, miten eri ilmaisukeinot mahdollistavat taiteille erityisiä tapoja käsitellä kulttuurisen itseymmärryksen kannalta keskeisiä, erityisesti sotiin ja poliittisiin konflikteihin liittyviä kokemuksia.

Meretoja toimii tutkijatohtorina yleisessä kirjallisuustieteessä.

 

Luotu 21.11.2012 | Muokattu 28.10.2020