Hoitotiede etsii keinoja auttaa levottomia koululaisia

14.06.2013

Hoitotiede etsii opettajille uusia keinoja toimia levottomien ja aggressiivisesti käyttäytyvien koululaisten kanssa. Työ alkaa Piikkiön yhtenäiskoulun opettajien kokemien ongelmatilanteiden kartoittamisella. Havaintojen pohjalta rakennetaan verkkokurssi, joka auttaa opettajia tunnistamaan nuoren oireet ja reagoimaan niihin nuorta tukevalla tavalla.

– Opettajat tarvitsevat käytännön apuvälineitä lasten ja nuorten kohtaamiseen. Juuri opettajat kohtaavat ensimmäisenä lapsen hädän ja arkipäivän murheet. Esimerkkinä ovat nuorten tyttöjen masennuksen oireet tai lasten keskittymisvaikeudet, Turun yliopiston hoitotieteen professori Maritta Välimäki sanoo.
 
Tutkimukseen kuuluvien ryhmähaastattelujen aikana tutkijat kartoittavat opettajien koulupäivän aikana kokemia päivittäisiä ongelmia. Tutkijat selvittävät, kuinka runsaasti ja millaisia haastavat tilanteet ovat, ja kuinka moninaisia nuorten mielenterveysongelmat ovat. Näin etsitään tarkempaa tietoa opettajien tarvitsemasta tuesta koulumaailmassa.
 
Yhteistyön lopputuloksena arvioidaan syntyvän verkkokurssi, jota voitaisiin jatkossa käyttää laajemminkin kouluissa.

Verkkokurssi auttaa tunnistamaan

Aiempien tutkimusten mukaan lapset ja nuoret eivät kerro ongelmistaan tai murheistaan ensimmäisenä aikuiselle, eivät siten myöskään opettajille. Välimäen mukaan juuri siksi opettajat tarvitsevat herkkien silmien ja korvien lisäksi apuvälineitä.
 
– Verkkokurssi auttaisi opettajia tunnistamaan esimerkiksi masentuneita tai kiusattuja lapsia koulussa. Se pyrkisi myös tukemaan ongelmiin tarttumista ajoissa tai ottamaan avoimemmin esiin vaiettuja asioita sekä lasten että opettajayhteisön kanssa, Välimäki sanoo.
 
Piikkiön yhtenäiskoulun rehtorin Marko Kuuskorven mukaan oppilaiden mielenterveyden tukeminen on noussut osaksi opettajan arkityötä.
 
– Koulun rooli osana kuntoutusprosessia on tullut yhä tärkeämmäksi. Erityisesti oppilaiden mielenterveysongelmat ja niiden kohtaaminen koulun arjessa sekä puhuttavat että kuormittavat opettajakuntaa. Avoin keskustelu, koulutus ja konsultaatio ovat parasta lääkettä näiden ongelmien kohtaamiseen, Kuuskorpi toteaa.

Vuoden aikana joka 20. opettaja kokee työväkivaltaa

Opettajien kokema uhka ja haastavasti käyttäytyvät oppilaat ovat haaste koulumaailmassa. Työturvallisuuskeskuksen tilaston mukaan vuonna 2012 opetusalan työntekijöistä 5,2 prosenttia koki työväkivaltaa kuluneen kahdentoista kuukauden aikana.
 
Myös Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n mukaan kirjattujen uhkatilanteiden määrä opetustoimessa on lisääntynyt. Kun vuonna 2010 uhkatilanteita kirjattiin vajaat 2 800, oli lukumäärä 2011 jo 4 600 ja vuonna 2012 yli 5 300.
 
Teksti: Maritta Välimäki, Erja Hyytiäinen
Luotu 14.06.2013 | Muokattu 14.06.2013