Improvisaatiolla rohkeutta työelämään -kurssi avoimena yliopisto-opetuksena 30.10. alkaen

21.10.2021

Jännitätkö esiintymistä ja pelkäätkö mokaamista? Haluaisitko kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojasi rennolla harjoituskurssilla?

Improvisaatiokurssi sopii kaikille vuorovaikutustaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille

Improvisaatiolla rohkeutta työelämään -kurssi järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena Turun yliopistossa 30.10. - 31.12. Kurssiin sisältyy neljä kokoontumiskertaa lauantaisin ja sunnuntaisin loka-marraskuussa.

– Kurssi on poikkeuksellinen, sillä se lisää lyhyessä ajassa paljon itsetuntemusta ja kasvattaa itsevarmuutta monenlaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Kurssilla pääset kokeilemaan jotain, mitä et vielä ole ja kaikki tapahtuu kuin huomaamatta mukavan ja yhteisöllisen toiminnan ohessa, kuvailee kurssin vetäjä Johanna Novák.

- Yksi tärkeistä sisällöistä on statusilmaisu, joka kuvaa tilan- ja vallankäyttöä vuorovaikutuksessa: mitä se tarkoittaa ja miten se näkyy jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa. Työskentelen yliopistolla improvisaatiokouluttajan lisäksi myös kiusaamisen tutkijana, joten kurssilla otan kiusaamisen esimerkkinä vääränlaisesta vallankäytöstä, Novák kertoo. Harjoitteilla avataan kiusaamisen mekanismia ja sitä, miten siihen kukin voisi omalla toiminnallaan puuttua, kiusataan sitten itseä tai jotain toista henkilöä.

Kurssi kuuluu opettajankoulutuksen opintoihin ja se sopii tutkinto-opiskelijaksi tähtääville, mutta myös kaikille kiinnostuneille.

– Suosittelen kurssia kaikille taustasta riippumatta: kurssin anti tukee itsetuntoa ja antaa varmuutta erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, joita jokainen elämässään kohtaa – oli kyse sitten asiakaspalvelutilanteesta asiakkaan, työntekijän tai esimiehen roolissa tai arjen vuorovaikutustilanteista tai vaikkapa uusien ystävien löytämisessä.

Improvisaatiossa kaikki mitä teet on oikein

Kurssilla tehdään monenlaisia helppoja ja hauskoja sekä käytännöllisiä harjoitteita, jotka perustuvat soveltavaan improvisaatioon. Harjoitteet rentouttavat ja saavat jokaisen näkemään itsestään uusia puolia vuorovaikuttajana niin työtilanteissa kuin vapaa-ajallakin, luonnehtii Novák.

- Kurssilla käydään läpi erilaisia verbaalisen ja kehollisen ilmaisun muotoja ja harjoitellaan turvallista, hyväksyvää katsekontaktia sekä läsnäolevaa kuuntelemista. Eräs opiskelija kiteytti osuvasti: ”Olen huomannut tällä kurssilla, että ellei uskalla itse katsoa muita, ei koskaan saa myöskään sitä hyväksyvää katsetta.”

– Harjoitteet tehdään turvallisessa ilmapiirissä, yhdessä. Improvisaatiossa kaikki mitä teet on oikein! Harjoitteet auttavat luopumaan itsekritiikistä, sillä jokainen saa muiden kurssilaisten varauksettoman tuen kaikelle tekemisilleen. Harjoitteiden välissä tuntemukset puretaan keskustellen. Lisäksi kurssilla kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, joka omalta osaltaan avaa kurssin harjoitteita vielä enemmän. 

Kurssin ilmapiiri on poikkeuksetta koettu erittäin hyväksi ja innostavaksi. Ryhmäläisten kesken on syntynyt vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Parasta palautetta tästä on ollut, kun osallistujat ovat todenneet, että ”Johanna osaa luoda turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa jokainen voi olla juuri sellainen kuin on. Voi kokeilla myös rikkoa omia rajojaan ja siten avartaa ajatuksiaan.”

Tutustu opetusohjelmaan

Ilmoittautuminen kurssille on käynnissä, opintomaksu 45 euroa. Kurssille otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Luotu 21.10.2021 | Muokattu 21.10.2021