Hankekuva2

(In)equalities in combining academic knowledge work and care responsibilities -hanke saanut rahoitusta

14.09.2022

Nordic Gender Equality Fund on myöntänyt rahoitusta hankkeelle (Epä)tasa-arvo akateemisen tietotyön ja hoivavastuun yhdistämisessä - (In)equalities in combining academic knowledge work and care responsibilities. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Turun yliopisto, Linnaeus University (Ruotsi) ja Nord University (Norja).

Tutkimushankkeen tavoitteena on ymmärtää, kuinka suoriutumispaine vaikuttaa erilaisessa perhetilanteessa olevien akateemisten tietotyöläisten työuriin. Erityisesti projektissa selvitetään, miten erilaiset perhetaustat ja hoivavastuut perheessä voivat vaikuttaa tähän koettuun paineeseen. Aihepiiriä tutkitaan yliopistotyöntekijöiden kontekstissa, mutta tulokset heijastuvat myös muuhun akateemiseen tietotyöhön, jossa koetaan suoriutumispainetta työssä. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin haasteita, jotka liittyvät vanhemmuuden ja tietointensiivisen työn yhdistämiseen ja auttavat osaltaan rakentamaan tasa-arvoisia toimintapolitiikkoja sekä organisaatioissa että yhteiskunnassa yleisesti.

The project aims to build an understanding of how pressures to perform affect the careers of academic knowledge workers with different family situations, especially those who wish to have children and those who cannot (or choose not to) have children. We will study this phenomenon by focusing on academic knowledge workers, but our findings will reflect experiences of care responsibilities in other knowledge-intensive and competitive fields where there are pressures to perform. Our findings will contribute to understanding the challenges and opportunities of combining parenting with knowledge work and will help to create fair policies and practices at both the organizational and societal levels.

Yhteistyötahot:

  • Linnaeus University, (www.lnu.se ), Sweden
  • Nord University, Norway (www.nord.no/en), Norway

Lue lisää: (In)equalities in combining academic knowledge work and care responsibilities – NIKK

Vastuullinen johtaja: Kallio, Kirsi-Mari, kirsi-mari.kallio@utu.fi, 0505200772

Luotu 14.09.2022 | Muokattu 22.09.2022