Itämeren alueen menestystarina luodaan yhdessä

01.11.2012

Itämeren alueen asema merkittävänä eurooppalaisena talousalueena on mahdollinen tulevaisuudenkuva, joka toteutuakseen vaatii paljon työtä ja yhteistä näkemystä. Aihe oli keskiössä Pan-Eurooppa Instituutin 25-vuotisjuhlaseminaarissa.

Ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan on merkityksellistä, että Itämeren
maiden yhteistä tulevaisuutta luodaan kestävällä tavalla.

​‒ On varmaa, että yhteiskunnistamme pitää tulla joustavampia, jotta ne pärjäävät muutoksissa. Menestyjä ei ole vahvin tai viisain vaan muutoskykyisin, sanoi Pan-Eurooppa Instituutin johtaja, professori Kari Liuhto seminaarin aluksi.

Hän totesi, että globalisaation ja urbanisaation jyllätessä tulevaisuuden menestyjiä ovat megakaupungit  ja -alueet.

‒ Onko Itämeren alue mukana tässä kehityksessä veturinaan Euroopan neljänneksi suurin kaupunki Pietari?

Liuhto huomautti, että alueella olisi pystyttävä varautumaan myös nopeisiin ja yllättäviin muutoksiin.

‒ Ne voivat liittyä esimerkiksi energiamarkkinoiden muutosten aiheuttamaan sosiaaliseen epävakauteen. Emme voi tietää, paljonko meillä on aikaa ennen kuin käynnissä olevat muutokset alkavat määrätä. Paras tapa ennustaa tulevaisuutta onkin luoda se yhdessä.

Ympäristöosaamisesta globaali kilpailutekijä

Seminaarissa kuultiin Itämeren alueen ministereiden näkemyksiä alueen tulevaisuudesta liittyen energiaan, liikenteeseen, talouteen, turvallisuuteen ja ympäristöön.

Suomen ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja hahmotteli puheenvuorossaan alueen yleistä tulevaisuutta. Tuomiojan mukaan menestyksekkään tulevaisuuden rakentamiseen löytyy alueelta monia tekijöitä.

‒ Vähän paradoksaalisestikin yksi tärkeimmistä on asiantuntijuutemme ympäristöön liittyvissä asioissa. Vaikka mare nostrumimme on yksi maailman saastuneimmista meristä, voimme vuosikymmenien kattavaan tieteelliseen tutkimukseen nojaten luottaa siihen, että Itämeri voidaan vielä puhdistaa ‒ vaikka se ei kivutonta aina olekaan.

Tuomioja otti esimerkiksi direktiivin, jonka avulla pienennetään laivaliikenteen tuottamia rikkipäästöjä Itämerellä.

‒ Väistämättä merikuljetusten hinnat nousevat, mutta tämä hinta on maksettava meriliikenteen kestävyyden varmistamisesta vesillämme. Työskentely vaatimusten täyttämiseksi luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksillemme, kun kehitettyjä teknologioita ja osaamista tarvitaan muualla maailmassa samantapaisia vaatimuksia käyttöön otettaessa.

Sisämarkkinat kuntoon

Tuomioja korosti myös Itämeren alueen sisämarkkinoiden tehostamisen merkitystä osana Itämeren alueen menestyvää ja vaurasta tulevaisuutta.

‒ Kuten tiedämme, EU:n sisämarkkinoiden toiminnassa on vielä monia vajaavaisuuksia. Mikään ei kuitenkaan estä varmistamasta, että ne toimivat meillä. Jotta Itämeren alueesta tulisi todellinen kotimarkkina pk-yrityksillemme on jatkettava yhdistävän infrastruktuurin kehittämistä halki alueen.

Suomen ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan lisäksi tilaisuudessa puhuivat Liettuan energiaministeri Arvydas Sekmokas, Latvian puolustusministeri Artis Pabriks sekä Viron opetus- ja tutkimusministeri Jaak Aaviksoo.

Pan-Eurooppa Instituutti on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yksikkö, joka on erikoistunut Euroopan talouteen ja erityisesti Itämeren alueen kehitykseen. PEI:n johtaja, professori Kari Liuhto toimii myös Itämeren alueeseen keskittyneen thinktankin, Centrum Balticumin, johtajana.

Teksti: Taru Suhonen
Kuva: Hanna Oksanen

Luotu 01.11.2012 | Muokattu 28.10.2020