Jane ja Aatos Erkon säätiöltä mittavia rahoituksia Turun yliopiston tutkimukselle

08.10.2021

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia korkeatasoiselle tutkimukselle, taiteelle ja kulttuurille.

Jane ja Aatos Erkon säätiön hallitus jakoi syyskuussa avustuksia kaikkiaan 19 tutkimusryhmälle tai hankkeelle.

Suurimman Turun alueen rahoituksen sai Turun PET-keskus. Säätiö myönsi viisi miljoonaa euroa uuden sukupolven positroniemissiotomografin (PET) hankintaan. Turun PET-keskus on osa InFLAMES osaamiskeskittymää, jonka tavoitteena on kehittää uusia, ihmisen puolustusjärjestelmää hyödyntäviä lääkkeitä. Valtakunnallinen tutkimuskeskus on Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Åbo Akademin yhteinen.

Säätiö myönsi Turun yliopiston tutkijoille seuraavat rahoitukset (suluissa rahoituksen määrä ja kesto):

  • Professori Johanna Ivaska: Uudet lääkekehityskohteet syövän leviämisen estämisessä (990 000 euroa, 4 vuotta)
  • Akatemiatutkija Kari Kurppa: Eliminating the Seeds of Relapse – Targeting Residual Disease Following Cancer Therapy (398 000 euroa, 3 vuotta)
  • Dosentti Carlos Figueiredo: CD74-signaloinnnin kohdistaminen metastaattisessa melanoomassa – mekanismit, ennustekijat ja hoitomahdollisuudet (260 000 €, 2 vuotta)

 

TK

Luotu 08.10.2021 | Muokattu 08.10.2021