Jenny ja Antti Wihurin säätiön apurahoja Turun yliopistoon

31.10.2012

Turun yliopistosta apurahan saivat Pan-Eurooppa Instituutti, Turun yliopiston normaalikoulu ja Turun yliopiston Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio.

 

​Pan-Eurooppa Instituutti sai 5 000 euroa 25-vuotisjuhlaseminaarin "The Baltic Sea region 2025" järjestämiseen. Turun yliopiston normaalikoulu sai 25 000 euroa yrittäjyyskasvatuksen tutkimus- ja kehittämistyöhön. Turun yliopiston Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio sai 160 000 euroa fysiikan perustutkimukseen ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen.

Lisäksi suuri joukko Turun yliopiston tutkijoita sai yksittäisen tutkimusapurahan.

Tukea myönnettiin 352 yksityishenkilölle tai työryhmälle ja 135 yhteisölle eli yhteensä 487 hakijalle. Jakosumma sisältää 110 kokovuotista, väitöskirja- ja post doc -tutkimusapurahaa, joiden saajille varattiin mahdollisuus henkilövakuutuksen järjestämiseen lisäapurahalla.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on merenkulkuneuvos Antti Wihurin ja hänen puolisonsa Jenny Wihurin vuonna 1942 perustama yleishyödyllinen kulttuurisäätiö, joka vuosittain jakaa apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat.

Rahasto on 70 vuoden aikana jakanut tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja kaikkiaan noin 229 miljoonaa euroa.

SE

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 27.10.2020