Johdatus bioturvallisuuteen -asiantuntijaluentosarja maksutta avoimena yliopisto-opetuksena 14.1. alkaen

30.12.2021

Turun yliopistossa alkaa tammikuussa uusi Johdatus bioturvallisuuteen -luentosarja, jossa bioturvallisuudesta huolehtivien organisaatioiden huippuasiantuntijat kertovat niistä käytännöistä ja lainsäädännöstä, joilla maassamme pyritään varmistamaan bioturvallisuuden säilyminen. Luennot voi seurata verkossa.

Biologisia uhkia syntyy sekä ihmisen että muun luonnon toiminnan seurauksena. Johdatus bioturvallisuuteen -opintojakso antaa perustietoa biologisten riskien ennakoinnista ja niihin varautumisesta.

Luennoilla tarkastellaan bioturvallisuuden käsitettä muun muassa laboratorioiden, ympäristöterveyden, työsuojelun, maatalouden sekä ympäristönsuojelun näkökulmasta. Keskeisessä roolissa kurssin sisällöissä ovat kansallisesta bioturvallisuudesta vastaavien organisaatioiden edustajien asiantuntijaluennot. Luennot pidetään verkossa seuraavasti:

14.1.2022 klo 9.15 - 12
Johdanto kurssin aihepiireihin, Irma Saloniemi, TY
Tutkija ja bioturvallisuus, Susanna Sissonen, THL

21.1.2022 klo 8.15 - 13.30
Bioriskien hallinta ja riskinarviointi laboratorioissa, Susanna Sissonen, THL
Bioturvalainsäädäntö, Susanna Sissonen, THL
(BSL-3) Bioturvapäällikön tehtävät ja kouluttautuminen, Laura Kakkola, TY

28.1.2022 klo 8.15. - 12.00
Geneettisesti muunneltujen organismien suljettu käyttö, Maini Kukkonen, Fimea
Bioturvallisuus koe-eläinten käytössä, Emrah Yatkin, KEK/TY

4.2.2022 klo 8.15 - 15.00
Biologinen riskinarviointi työsuojelun näkökulmasta, Ulla Riikonen AVI
Kunnat ja ympäristöterveys, Olli Sjövall, Turun kaupunki
Rakennuksista aiheutuvat biologiset riskit ja sisäilmaongelmat, Sirkku Häkkilä, TY

11.2.2022 klo 8.15 - 12.00
Biodiversiteettikadon riskit yhteiskunnalle ja ihmisten hyvinvoinnille, Petteri Vihervaara, SYKE
Ympäristöriskin arviointi ja kansainväliset sopimukset, Marja Ruohonen-Lehto, SYKE

18.2.2022 klo 8.15 - 12.00
Bioturvallisuus ja antibioottiresistenssi maataloudessa, Johanna Muurinen, HY
Biologiset ympäristöuhat: Kasvintuhoojat ja tuontikasvit, Paula Lilja, Ruokavirasto

4.3.2022 klo 8.15 - 12.00
Eläimistä ihmiseen siirtyvät zoonoosit ja niihin varautuminen, Tarja Sironen, HY
Biologiset uhat ja niihin varautuminen - biologisen materiaalin mahdollinen kaksikäyttö, Simo Nikkari, PV

Opintojaksolle voivat osallistua kaikki kiinnostuneet maksutta avoimen yliopisto-opetuksen kautta. Ilmoittautuminen avoimeen yliopistoon viimeistään 10.1.2022. Opintosuorituksen (2 op) voi liittää Sote-akatemian monitieteiseen opintokokonaisuuteen ja tutkinto-opinnoissa mm. biolääketieteen ja biologian opintoihin. Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille tavalliseen tapaan Peppi-järjestelm​ässä. Muiden yliopistojen opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea kurssille JOO-opintoina 31.12.2021 saakka.

Tarkista ajat opinto-oppaasta!

Luotu 30.12.2021 | Muokattu 30.12.2021