Kahdeksalle Turun yliopiston maisteriopiskelijalle kannustusapurahaa pro gradu -tutkielmiin

17.12.2019

Turun kaupunki on myöntänyt kymmenen kannustusapurahaa Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttaviin pro gradu -tutkielmiin. Apurahan saaneet opinnäytteet edustavat laajasti eri oppiaineita. Turun yliopistosta 2000 euron suuruisen apurahan sai kahdeksan maisterivaiheen opiskelijaa.

Turku on jakanut pro gradu -kannustimia Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoille vuodesta 2005. Nykyisin apurahat myönnetään Turun kaupunkitutkimusohjelman puitteissa. Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen ohjelman tavoitteena on lisätä kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta, jonka antia voidaan käyttää hyväksi myös kaupungin päätöksenteossa.

Tutkimusjohtaja Sampo Ruoppilan mukaan hakemusten taso oli tänäkin vuonna kova. 

– On ilo nähdä, että kaupunkien kehittämisen kysymykset kiinnostavat eri aloilla, Ruoppila sanoo kaupungin tiedotteessa.

Myönnettyjen apurahojen suuruus on 2000 euroa. Apurahaa anotaan syksyllä työsuunnitelman kanssa, ja se maksetaan seuraavana vuonna valmistunutta työtä vastaan. Työn tulee olla valmis 1.12.2020 mennessä.

Kymmenestä apurahasta kahdeksan myönnettiin Turun yliopiston maisteriopiskelijoille. Yliopistosta apurahan saivat:

  • Silja Aalto (arkeologia) Turun keskiaikaisten kylätonttien kasvillisuus.
  • Kirsi Eronen (tulevaisuudentutkimus): Tulevaisuuden menestyvien liikepaikkojen mahdollistajat.
  • Anni Hartikainen (maantiede): Lapsen elinympäristön ja painonkehityksen yhteys.
  • Iida Hilska (psykologia): Vuorovaikutteisen ultraääni-intervention vaikutus lievästi masentuneiden äitien mielialaoireisiin sekä raskaudenaikaisiin mielikuviin syntyvästä lapsesta.
  • Eetu Kauria (taloustiede): Raideliikenteen vaikutus asuntojen hintoihin.
  • Susanna Lemström (talousmaantiede): Kaupunkikeskustan tila - Katsaus Turun keskustaan.
  • Tii Miettinen (sosiaalityö): Elämää prosessissa. Nuorten turvapaikanhakijamiesten kokemuksia turvapaikkaprosessin aikaisesta elämästä Suomessa.
  • Katrina Virtanen (maisemantutkimus): Kulttuuriympäristöjen inventointi ja avoin data. Menetelmää kehittämässä.

Tutkittavana raideliikenteen vaikutus asuntojen hintoihin

Turun yliopistossa taloustiedettä opiskeleva Eetu Kauria on yksi apurahan saajista. Hänen pro gradunsa käsittelee raideliikenteen vaikutusta asuntojen hintoihin.

– Tutkimuskohteena on Espoossa ja Helsingissä kulkeva Raide-Jokeri. Tutkin hintavaikutuksia toteutuneista asuntokaupoista sekä siinä vaiheessa, kun Raide-Jokerista tehtiin valtuustopäätös kesällä 2016, että rakentamisen alkaessa kesällä 2019, Kauria kertoo.

Kaurian tavoitteena on saada gradu valmiiksi viimeistään kesän 2020 aikana.

– Palkinto kannustaa tekemään laadukasta tutkimusta, josta on hyötyä kaupunkisuunnittelussa, Kauria sanoo.

Luotu 17.12.2019 | Muokattu 17.12.2019