Kansalaisten osallisuus keskeinen teema tulevaisuuden Suomessa

21.03.2019

Osallisuutta ja sen tulevaisuuden kysymyksiä käsiteltiin laajasti valtio-opin ja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) tiistaina 19.3. järjestämässä Osallisuus muuttuvassa yhteiskunnassa -seminaarissa. Kansalaisten osallisuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen onkin tulevaisuudessa keskeistä yhteiskunnan ja työn muuttuessa.

Rauli Mickelsson ja Sirkka Heinonen

Tulevaisuuden osallisuuteen ja yhteiskunnan murrokseen liittyvät teemat olivat laajasti esillä Educariumilla järjestetyssä seminaarissa. Tilaisuuden avannut valtio-opin yliopisto-opettaja, Rauli Mickelsson piti oleellisena, miten kysymys tulevaisuuden osallisuudesta ja kansalaisten integroitumisesta yhteiskuntaan ratkaistaan.

– Työ ja yhteiskunnallinen asema ovat olleet aiemmin tärkeitä määrittäjiä sille, miten ihminen on osallistunut yhteiskunnassa ja mihin ryhmiin hän on identifioitunut. Työn murroksen aikana ihmisen identiteetti on kuitenkin muutoksessa. On hyvä kysymys, tuleeko meistä tavallaan joutenolijoita tai supersuorittajia ja olemmeko sitä koko eliniän, Mickelsson pohdiskeli.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori emerita, Sirkka Heinonen käsitteli seminaarissa kansalaisten osallisuutta tulevaisuuden kaupunkien kehittämisessä. Heinosen mukaan osallisuus on keskeisessä roolissa tietoyhteiskunnan muuttuessa digitaaliseksi merkitysyhteiskunnaksi.

– Kaupunkilaisten vertaisverkostot ovat nousemassa kaupunkien kehitykseen vaikuttaviksi toimijoiksi, Heinonen arvioi.

Vertaisverkostoissa kansalaiset toimivat usein sekä kuluttajan että tuottajan roolissa. Kaupunkilaiset voivat verkostoissa tuottaa esimerkiksi esineitä, asioita ja palveluita toisille kaupunkilaisille. Erilainen ruohonjuuritason toiminta, kuten vaikkapa ravintolapäivät ovatkin yleistyneet myös Suomessa Heinosen mukaan.

Projektipäällikkö Liisa Heinämäki Valtioneuvoston kansliasta tarkasteli seminaarissa tulevaisuuden suomalaista sosiaaliturvaa ja sen käynnissä olevaa uudistusprosessia. Uudistuksen tavoitteena on kehittää sosiaaliturva vastaamaan 2030-luvun tarpeita.

– Yksi uudistustyön peruspilareista sisältää kannanoton siitä, että sosiaaliturvan tulee omalta osaltaan tukea osallisuutta ja ihmisten merkityksellisyyden tarvetta, Heinämäki totesi.

Lisäksi seminaarissa puhuivat professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta, väitöskirjatutkija Sanna Ahvenharju Turun yliopistosta, professorit Heikki Ervasti ja Toni Ahlqvist Turun yliopistosta sekä dosentti Lauri Rapeli Åbo Akademista.

Osallisuus muuttuvassa yhteiskunnassa -seminaari oli osa Turun yliopiston valtio-opin ja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämää Demokratian tulevaisuudet -kurssia.

Teksti ja kuva: Mikko Järvi

Luotu 21.03.2019 | Muokattu 21.03.2019