Kansallisen Neurokeskuksen uusi tietokanta kokoaa yhteen Suomen neurotieteiden tutkijat

21.12.2021

Suomessa tehdään kansainvälisesti korkealaatuista ja monialaista neurotieteiden tutkimusta. Kansallisen Neurokeskuksen tutkijatietokantaan on kerätty tietoja Suomessa neurotieteen parissa työskentelevistä tutkijoista.

Kansallisen Neurokeskuksen tutkijatietokanta on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Tietokannassa on yli 1 000 neurotieteen eri aloilla työskentelevän tutkijan tiedot mukaan lukien isäntäorganisaatio, tutkimusaihe ja erityisosaaminen. Turusta tietokannassa on mukana yhteensä 160 tutkijaa.

Tutkijoiden tiedot on kerätty haastatteluilla, kyselylomakkeilla sekä käyttäen hyväksi julkisia tietolähteitä. Tietokannan tavoitteena on tuoda näkyväksi Suomessa tehtävää neurotieteiden tutkimusta sekä helpottaa uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä.

– Neurotieteen tutkijoiden kokoaminen yhteen tietokantaan nähtiin tärkeänä tavoitteena jo Kansallisen Neurokeskuksen valmisteluvaiheessa. Tietokannan toivotaan lisäävän edelleen yhteistyötä ja vahvistavan yhteisöllisyyttä neurotieteilijöiden parissa, toteaa Kansallisen Neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunberg.

Kansallinen Neurokeskus on neurotieteen tutkimuksen yhteistyöverkosto, jossa on mukana seitsemän yliopistoa ja viisi sairaanhoitopiiriä, ja jota koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Osaamisverkoston tavoitteena on lisätä yhteistyötä yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailmojen välille sekä tehdä suomalaista neurotiedettä kansainvälisesti näkyväksi. Kansallinen neurokeskus on osa valtion terveysalan kasvustrategiaa ja Yksilöllistetty lääketiede -hanketta.

Lisätietoa tutkimustietokannasta antaa Turun seudulla kehityspäällikkö Saija Tarro, saija.tarro@utu.fi, p. 050 345 5226

Luotu 21.12.2021 | Muokattu 21.12.2021