Karttakyselyllä kerätään ideoita Aninkaisten konserttitalon korttelin kehittämiseksi

22.03.2021

Aninkaisten konserttitalon kortteli kohtaa muutoksia lähitulevaisuudessa. Karttakyselyllä selvitetään asukkaiden ja muiden toimijoiden ideoita ja toiveita, jotta kortteli olisi tulevaisuudessa aktiivinen ja viihtyisä osa Turkua.

Konserttitalon korttelin rakennuksille etsitään uusia käyttötarkoituksia. Kortteliin on tarkoitus mahdollistaa myös täydennysrakentaminen. Kaupunkilaisten osallistuminen tulevaisuuden suunnitteluun on tärkeää.

– Uuden konserttitalon sijainti on herättänyt paljon keskustelua, mutta nyt haluamme kiinnittää erityistä huomiota nykyiseen konserttitaloon ja sen ympäristöön Aninkaisten alueella. Millaista tulevaisuuden kaupunkitilaa ja toimintaa kortteliin halutaan, kun sieltä on siirtymässä pois konserttitalon ja ammatti-instituutin toiminta, kertoo kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti Turun kaupungilta.

Aninkaisten konserttitalon kaavaluonnos on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa ja kyselyn tuloksia käytetään kaavan jatkotyöstössä.

Kyselyssä hyödynnetään uudenlaista 3D-teknologiaa

Kysely on toteutettu yhteistyössä Turun yliopiston, Turun kaupungin sekä kahden osallistavaa teknologiaa kehittävän suomalaisen yrityksen, Mapita Oy:n ja Sova3D Oy:n, kanssa. Kyselyssä hyödynnetään uudenlaista teknologiaa, joka esittää korttelin kolmiulotteisessa (3D) näkymässä.

– Vastaaja pääsee liikkumaan korttelin 3D-näkymässä ja tutustumaan korttelin rakennuksiin. Lisäksi 3D-näkymässä pääsee merkitsemään ideoitaan ja toiveitaan kartalle. Tämä on uusi ja innovatiivinen tapa välittää tietoa kaupunkilaisille suunnittelukohteesta sekä kerätä mielipiteitä, kertoo dosentti Nora Fagerholm Maantieteen ja geologian laitokselta.

Korttelin suunnittelusta on tulossa syksyllä tontinluovutuskilpailu, jossa kaupunkilaisilta saatuja ideoita ja toiveita hyödynnetään aineistona.

– Lisäksi kerätään arvokasta tutkimustietoa 3D-näkymien hyödyntämisestä kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkilaisten osallistamisessa, jatkaa tutkijatohtori Salla Eilola Maantieteen ja geologian laitokselta.

Kyselyyn vastaaminen onnistuu parhaiten tietokoneella tai tabletilla, mutta myös älypuhelimella. Kysely on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille. Kysely toteutetaan osana Suomen Akatemian rahoittamaa GreenPlace-tutkimushanketta.

Lisätietoa:


Kysely: FT, dosentti, akatemiatutkija Nora Fagerholm, Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitos, p. 040 708 0642, nora.fagerholm@utu.fi

Asemakaavanmuutos: kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti, p. 044 907 4057, nella.karhulahti@turku.fi

Luotu 22.03.2021 | Muokattu 22.03.2021