turun kaupungin ilmakuva

Kaupunkitutkimusohjelman tutkimuskatsaus: Turun seutu on kasvun veturi, mutta alue tarvitsee teknillistä tutkimusta ja koulutusta

20.05.2019

Turun kaupunkitutkimusohjelma on julkaissut tutkimuskatsauksen, joka osoittaa muutoksen Turun seudun talouden dynamiikassa ja sen suhteessa koko Suomen talouteen. Katsauksen on laatinut kansantaloustieteen emeritusprofessori Paavo Okko Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. 

Katsauksesta selviää, että Varsinais-Suomen maakunta ja Turun seutukunta ovat nyt taloudellisen kasvun vetureita. Turun seudun osuus koko maan bruttokansantuotteesta on noussut uuden kasvun aikana.

– Turun seudun vetovoima on tällä hetkellä vahva sekä asumisen että tuotannon alueena, kertoo katsauksen kirjoittaja, kansantaloustieteen emeritusprofessori Paavo Okko.

Tämä on merkittävä käänne verrattuna aiempaan, jolloin Turun seudun osuus maan väestöstä kasvoi, mutta osuus maan bkt:stä pysyi keskimäärin muuttumattomana.

Positiivisessa rakennemuutoksessa kasvua on vetänyt erityisesti telakkateollisuus.

 – Kasvu on kuitenkin laajapohjaista ja vahva kasvusysäys on synnyttänyt myös laajoja kerrannaisvaikutuksia, sanoo Okko.

Kasvu on ollut merkittävää jo ennen nykyistä kasvuvaihetta lääketeollisuudessa ja muussakin kemianteollisuudessa sekä teknologiateollisuudessa. Keskusseudulle tyypillisesti kasvua on tullut myös palvelualoilta, erityisesti yksityisistä tuottajapalveluista. Myös kauppa ja rakentaminen sekä asuntojen vuokraus ja hallinta ovat olleet Turun seudulla kasvussa.

Parannettavaa olisi tutkimus- ja kehitystoimintaan panostamisessa, jossa Turun seutu jää jälkeen paitsi Tampereen, myös selvästi pienemmästä Oulun seudusta. Ero selittyy sillä, että yritysten t&k-toiminta on Turun seudulla paljon vähäisempää. Esimerkiksi Turun seudun korkeakoulujen t&k-panos on hiukan suurempi kuin Tampereen. Kriittinen tekijä on nimenomaan yritysten t&k-toiminnan vahvistaminen.

Osittain keinot löytyvät kuitenkin tutkimuksesta ja koulutuksesta. Turun yliopistolla ja Åbo Akademilla on monella alalla huippututkimusta, joka luo pohjaa myös talouden ja yrittäjyyden kehitykselle. Teknillisillä aloilla niiden tarjonta on kuitenkin ohut.

– Turun seutukin tarvitsisi teknillistä tutkimusta ja koulutusta täyden potentiaalinsa saavuttamiseksi.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Yhteinen tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtava yhteistyömalli.
 

Luotu 20.05.2019 | Muokattu 20.05.2019