Keskusteluntutkimuksen päivät helmikuussa Turussa

08.12.2022

Turussa helmikuussa järjestettävien Keskusteluntutkimuksen päivien teemana on Keskustelunanalyysi, yhteisöt ja asiantuntijuus. Päivien esitelmissä syvennytään keskustelunanalyysin keinoin yhteisöjen ja asiantuntijuuden käytänteisiin kehittyvässä yhteiskunnassa. Päivät järjestetään 3.–4.2. Abstraktiehdotuksia tapahtumaan voi jättää 14.12. saakka.

Keskustelututkimuksen päivien teema kytkeytyy ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten digitalisaatioon, muuttuvaan mediamaisemaan sekä kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen eri yhteisöissä. Myös kriisit, kuten koronapandemia, työvoimapula ja epävakaa maailmantilanne vaikuttavat vuorovaikutuskäytänteisiin ja yhteisöjen toimintatapoihin. Asiantuntijuus kytkeytyy kiinteästi yhteisöihin, joissa vuorovaikutuksen käytänteet rakentuvat yhteisöjen ehdoilla.

Päivien kutsupuhuja on asiatuntijaviestinnän professori Niina Lilja Tampereen yliopistosta. Päivien esitelmät edustavat eri tieteenaloja ja ovat usein monitieteisiä.

Ohjelma julkaistaan tammikuussa. Esitelmänpitäjiksi haluavilla on mahdollisuus jättää abstraktinsa viimeistään 14.12. Päiville voi ehdottaa esitelmää (20 min), datasessiota (60 min) mutta myös lyhyempiä välipalapuheenvuoroja, kuten tutkimushankkeiden tai tutkimusidean esittelyitä (10 min).

Päivät järjestetään Turun yliopiston ja Åbo Akademin kampuksilla.

>> Lue lisää ja jätä abstraktisi viimeistään 14.12.

Luotu 08.12.2022 | Muokattu 08.12.2022