Kestävää kehitystä kirjastosta

23.11.2023

Monien muiden tavoin myös yliopiston kirjasto toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joilla turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.  Sen lisäksi kirjaston tarjoamissa suurissa tutkimustietokannoissa on herätty kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs, myös Global Goals) saavuttamisessa kirjastojen rooli on ollut alusta asti vahva. Suomessa varsinkin kirjastot ovat jo pitkään taanneet kaikille käyttäjilleen esimerkiksi tasaveroisen pääsyn tietoon. 

Kirjastot avoimen tieteen tukena

Tärkeä osa kestävää kehitystä on tiedon avoimuus. Tieteelliset kirjastot tukevat avointa tiedettä monin tavoin ja monilla eri osa-alueilla: 

  • Aineistosopimuksissa kirjastot ja kansallinen FinELib-konsortio ottavat huomioon sekä lukemisen että julkaisemisen avoimuuden.

  • Kirjastot tarjoavat sekä julkaisualustoja että tukea tutkimusjulkaisujen ja -datan sekä oppimateriaalien avaamiseen sekä rinnakkaistallentamiseen.

  • Kirjastot tukevat omalta osaltaan kansalaistieteen kehitystä, mahdollistamalla aineistojen lukemisen kaikille sisään kävelijöille.

Tämän kaiken tavoitteena on varmistaa tiedon, julkaisujen, datan ja oppimateriaalien vapaa, yleinen ja avoin saatavuus kaikille maailman kansalaisille. 

Kestävä kehitys Scopus- ja Web of Science -tietokannoissa

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat alkaneet näkyä paitsi kirjaston tarjoamassa tutkimuskirjallisuudessa, lehdissä ja kirjoissa, myös suurissa viitetietokannoissa kuten Scopus ja Web of Science, jotka ovat kumpikin kehittäneet omat menetelmänsä SDG-artikkeleiden tunnistamiseen.

Scopus-tietokannan tarkennetussa haussa voit valita valmiita SDG-tavoitteille luotuja hakulausekkeita mukaan omiin hakuihisi. Lisäksi monien artikkeleiden yhteyteen on lisätty tieto, mihin SDG-tavoitteeseen tämä artikkeli kuuluu. 

Web of Sciencessä taas on mahdollista ottaa eri kestävän kehityksen tavoitteet mukaan hakutulosten suodatuksiin ja analysointiin, jolloin on helppo nähdä, kuinka suuri osa hakutuloksista käsittelee mitäkin tavoitetta. Tietokannasta käy esimerkiksi selville, että affiliaatiolla "University of Turku" on julkaistu tänä vuonna jo 103 julkaisua, jotka liittyvät SDG:hen numero viisi.

Tägää kestävä kehitys Volteriin

Sinäkin voit merkitä Turun yliopiston kirjaston Volter-kirjastotietokantaan kirjautumalla kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista aineistoa. Tägää siis omasta mielestäsi aiheeseen sopiva aineisto yksinkertaisella tägillä sdg tai lisää tarkempi tägi sen merkitsemiseen, mihin tavoitteeseen aineisto erityisesti sopii: esim. sdg12.

Lisätietoa

Ota toki yhteyttä meihin, mikäli sinulle jäi jotain kysyttävää: tietopalvelu@utu.fi !  

Luotu 23.11.2023 | Muokattu 27.11.2023