Kirjapainossa käytettäviä kirjasimia.

Kestävän kehityksen sekä kielten ja kulttuurin EC2U-maisteriohjelmat käynnistyvät Turussa

18.06.2021

Kaksi EC2U-allianssin yhteistyössä suunnittelemaa maisteriohjelmaa on saanut hyväksynnän Turun yliopiston hallitukselta. Ohjelmat ovat monikielinen European Languages, Cultures and Societies in Contact ja  englanninkielinen Sustainable Cities and Communities. Hallituksen hyväksymien maisteriohjelmien lisäksi EC2U:ssa on rakenteilla maisteriohjelma Good Health and Well-Being.

Maisteriohjelmat ovat osa seitsemän eurooppalaisen yliopiston muodostaman European Campus of City-Universities eli EC2U:n yhteistyötä. Maisteriohjelmien teemat oli päätetty jo siinä vaiheessa, kun EC2U haki Eurooppa-yliopiston statusta ja rahoitusta. Allianssi hyväksyttiin verkostoon vajaa vuosi sitten.

– Maisteriohjelmien rakentamisvaihe on ollut työläs. Paljon yhteensovittamista on laatukäsityksessä, lukuvuosimaksuasioissa ja siinä, miten alliansseja arvostetaan kansallisesti esimerkiksi tukirahoituksen osalta. Etuna ovat nyt jo alulla oleva yhteinen (Cotutelle) väitöskirjaohjaus, käynnistymistään odottava massiivinen opiskelija- ja henkilökuntavaihto allianssin yliopistojen välillä sekä tutkimushankkeet, joita maisteriohjelmillekin tärkeiden teemojen ympärille on viriämässä. Nämä uudet maisteriohjelmat ovat soihdunkantajia eurooppalaisen sivistyksen polulla, Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn sanoo.

Ensimmäiset opiskelijat ohjelmiin valitaan ensi vuonna ja he aloittavat opintonsa syksyllä 2022.

Monikielinen maisteriohjelma keskittyy kieleen, kulttuuriin ja yhteisöihin

Monikielinen European Languages, Cultures and Societies in Contact -maisteriohjelma aloittaa ensi syksynä kaikissa allianssin seitsemässä yliopistossa. Mukana ovat Turun lisäksi portugalilaisen Coimbran, romanialaisen Iasin, saksalaisen Jenan, italialaisen Pavian, ranskalaisen Poitiersin sekä espanjalaisen Salamancan yliopistot.

– Uusi maisteriohjelma luo aivan uusia mahdollisuuksia opiskella vieraita kieliä Turun yliopistossa ja se monipuolistaa kieliasiantuntijoiden koulutustarjontaamme. Toivomme, että se luo hedelmällistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä houkuttelee yliopistoomme maisteri- ja jatko-opiskelijoita eurooppalaisista partneriyliopistoista, maisteriohjelman rakentamisesta Turun yliopistossa vastannut monikielisen käännösviestinnän professori Kristiina Taivalkoski-Shilov kertoo.

Ohjelma eroaa muista Turun yliopistossa tarjottavista kansainvälisistä maisteriohjelmista monikielisyydessään.

– Uusi maisteriohjelma ei ole englanninkielinen: vain pieni osa opetuksesta on englanniksi. Ohjelmassa korostuu muiden eurooppalaisten kielten kuin englannin osaamisen tärkeys. Suomalaisten opiskelijoiden kohdalla korostuvat erityisesti ranskan ja saksan osaaminen, sillä meidän Kieli- ja käännöstieteiden laitokseltamme mukana ohjelmassa ovat ranskan ja saksan oppiaineet sekä digitaalinen kielentutkimus. Humanistisesta tiedekunnasta mukana on myös Finnish Culture Studies -opintokokonaisuus, Taivalkoski-Shilov kertoo.

Kestävän kehityksen ohjelma laajentaa kaupunkitutkimusta maisteritasolle

Sustainable Cities and Communities -maisteriohjelma käynnistyy ensi syksynä Turun yliopiston lisäksi Coimbran ja Poitiersin yliopistoissa. Ohjelma pyrkii omalta osaltaan tukemaan
YK:n kestävän kehityksen tavoite 11:n eli ”Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat” saavuttamisessa.

– Maisteriohjelma on koottu Coimbran, Poitiersin ja Turun yliopistojen nykyisestä kurssitarjonnasta. Maisteriohjelman kurssit valittiin kussakin yliopistossa itsenäisesti, ja kukin yliopisto tarjoaa ohjelmaan 11 luentokurssia. Lisäksi tarjotaan seminaareja ja yhdessä suunniteltavia käytännön kursseja tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen teemasta, maisteriohjelman rakentamisesta Turun yliopistossa vastannut maantieteen professori Jukka Käyhkö kertoo.

Tarjolla on myös runsaasti valinnaisuutta.

– Coimbran kurssitarjonta painottuu teknisiin ja insinööritieteisiin. Poitiersin kurssit muodostavat monitieteisen kirjon jätehuollosta hulevesien hallintaan, energiatehokkuuteen ja ekosysteemeihin. Turun yliopiston tarjoamat kurssit on koottu maantieteen osastolta ja kauppakorkeakoulusta. Ne muodostavat monitieteisen kokonaisuuden, jossa käsitellään muun muassa aluekehitystä ja -suunnittelua, kulttuurista kestävyyttä, meri- ja rannikkoalueiden suunnittelua, tulevaisuuden ”ilkeitä ongelmia”, urbaania turvallisuutta, innovaatioita, skenaarioita ja biodiversiteettiä. Monet kursseista sisältävät myös menetelmäopintoja, Käyhkö kertoo.

Käyhkön mukaan uusi maisteriohjelma vahvistaa merkittävästi Turun yliopistossa tarjottavaa kaupunkitutkimuksen koulutusta.

– Tällä hetkellä Turun yliopisto tarjoaa yhteistyössä Åbo Akademin kanssa Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuden kandidaattitasolla, mutta uusi ohjelma laajentaa tarjontaa maisteritason opintoihin ja englannin kielelle. Coimbran ja Poitiersin kurssitarjonta laventaa monitieteisyyttä erityisesti teknilliselle sektorille, jonka tarjonta Turussa on kaupunkitutkimuksen alalla ollut niukkaa, Käyhkö sanoo.

Rakenteilla myös terveyden ja hyvinvoinnin ohjelma

Kansanterveystieteen professori Sari Stenholm on Turun yliopiston edustajana ollut mukana rakentamassa Good Healt and Well-Being -maisteriohjelmaa.

– Tavoitteena on, että maisteriohjelma käynnistyisi aluksi Romanian Iasin yliopistossa, jonka jälkeen ohjelma voi laajentua muihin partneriyliopistoihin, Stenholm kertoo.

 

Luotu 18.06.2021 | Muokattu 18.06.2021