Kirjallisuus ajallisuuden ilmentäjänä

31.10.2012

Tulkintojen aika -teos tarkastelee kirjallisuutta eri aikakausien tulkkina.

 

Tulkintojen aika -teoksessa ajallisuutta lähestytään kulttuurisena, historiallisena ja filosofisena kysymyksenä. Teoksessa tarkastellaan miten kirjallisuus ja sitä koskevat teoriat ovat eri aikoina ilmentäneet omaa aikaansa, miten lajien ja myytin tulkinnat muuntuvat ajan saatossa sekä minkälaisia käsityksiä ajasta eri aikakausien romaanit ilmentävät.

Tulkintojen aika tuo esiin ajan perustavanlaatuisen kytkeytymisen kirjallisuuden eri lajeihin. Ajallisuuden todetaan olevan läsnä niin kielen ja kerronnan rakenteissa kuin henkilöhahmojen kokemuksessa.

- Erilaiset ajan kokemisen tavat ja ajan eri ulottuvuuksia koskevat tulkinnat heijastuvat eri aikakausien kirjallisuudessa. Teoksen artikkeleista käy ilmi, miten esimerkiksi ennen 1900-lukua tieteiskirjallisuutta hallitsivat utopistiset tulevaisuuskuvat, kun taas maailmansotien myötä ne muuttuivat pikemmin dystooppisiksi kauhukuviksi. Samalla alkoi korostua kirjallisuuden tehtävä menneisyyden tulkitsijana, kertoo Hanna Meretoja, toinen teoksen toimittajista.

Lisäksi teoksen artikkeleissa käsitellään teoreettisia näkemyksiä siitä, miten ajallisuus ilmenee kirjallisuudessa. Suomalaisten tutkijoiden artikkeleiden lisäksi teokseen sisältyy neljä käännettyä artikkelia.

Tulkintojen aika -kirja toimii paitsi itsenäisenä tieteellisenä artikkelikokoelmana myös yleisen kirjallisuustieteen professori Liisa Steinbyn juhlakirjana. Kirja ojennettiin Steinbylle perjantaina 12. lokakuuta, jolloin Sirkkalan kampuksella vietettiin hänen 60-vuotisjuhliaan.

Juhlaan osallistui Steinbyn kollegoja, opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita etenkin humanistisen tiedekunnan eri oppiaineista, mutta myös eri puolilta Suomea. Yleisen kirjallisuustieteen ainejärjestö Prometheuksen näytelmäkerho esitti juhlassa Arto Rintalan suomentaman Miguel de Cervantesin Daganzon kylänvanhimman vaalit -välinäytöksen Suomen ensi-illan. Tilaisuudessa esiintyi myös kirjallisuustieteen opiskelijoiden yhtye Laulavat tuulimyllyt.

Kuvateksti: Dekaani Eija Suomela-Salmi ja hallintopäällikkö Mari Husu onnittelevat professori Steinbytä.

Utukirjat on taiteiden tutkimuksen julkaisusarja. Utukirjat julkaisee vertaisarvioituja artikkelikokoelmia ja monografioita, jotka edustavat monitieteistä kotimaista ja kansainvälistä taiteiden tutkimusta.

Teksti: LR
Kuva: Salla Toivola

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 27.10.2020