Kirjastonjohtaja Ulla Nygrénin läksiäisiä vietettiin Feeniks-kirjastossa

09.02.2024

Turun yliopiston kirjaston johtaja Ulla Nygrén siirtyy eläkkeelle maaliskuun alusta alkaen. Feeniks-kirjastossa juhlistettiin torstaina 8.2. runsaan kutsuvierasjoukon kanssa Nygrénin pitkää uraa kirjastoalalla ja Turun yliopiston kirjaston johtajana.

Puheensorina, musiikki ja puheet täyttivät Feeniks-kirjaston tilat, kun iso joukko Turun yliopiston henkilökuntaa, kirjaston entisiä ja nykyisiä työntekijöitä sekä muita Ulla Nygrénin kanssa työskennelleitä ja yhteistyötä tehneitä kutsuvieraita kokoontui juhlistamaan Nygrénin pitkää työuraa.

Kutsuvieraita Feeniks-kirjastossa Nygrénin läksiäisissä

Tervehdyksensä toivat monet Nygrénin laajan verkoston yhteistyökumppanit vuosien varrelta. Puheissa kutsuvierasyleisö sai kuulla monista viimeisinä vuosikymmeninä tapahtuneista kirjaston toimintaympäristön muutoksista digitalisoitumisesta avoimen tieteen kehitykseen. Puheissa luonnehdittiin Nygréniä samankaltaisin termein: visionääri, yhteistyötä tekevä, omistautunut, uutta hakeva ja peloton muuttuvan maailman edessä.

Vaikuttava ja pitkä ura

Vararehtori Kalle-Antti Suominen avasi tilaisuuden painottaen kirjaston keskeistä roolia niin avoimuuden edistämisessä ja tutkimuksen arvioinnissa kuin kulttuuripääoman kartuttajana ja säilyttäjänä. Puheessaan Suominen kuvaili Nygrénin uraa merkittäväksi sekä pituudeltaan että vaikuttavuudeltaan, mainiten Nygrénin osana Volter Kilvestä alkanutta jatkumoa kirjaston toiminnan ylläpitäjänä ja uudistajana.

Ulla Nygrénin uraan mahtuu tehtäviä useissa kansainvälisissä ja kansallisissa verkostoissa: yliopistokirjastojen verkoston FUNin ja Varastokirjaston johtokunnan puheenjohtajuus, Kansalliskirjaston johtokunnan varapuheenjohtajuus, Helsingin yliopiston kirjaston johtokunnan jäsenyys, Liberin työryhmän puheenjohtajuus ja jäsenyys Karolinska Institutetin kirjaston johtokunnassa.

Myös rehtori Jukka Kola kiitti Nygréniä arvokkaasta, ansiokkaasta ja tuloksellisesta työstä ja totesi kirjaston olevan yhteiskunnan, yliopiston ja sivistyksen ydintä.

Kirjaston johtoryhmä toi puheessaan esiin, miten Nygrén on vienyt kirjastoa modernin ja ulospäin katsovan sekä yhteistyötä tekevän asiantuntijaorganisaation suuntaan, tuonut kirjastoon kansainvälisiä trendejä ja kannustanut myös henkilökuntaa kansainväliseen yhteistyöhön ja itsensä kehittämiseen. Toiminnan lähtökohta on aina ollut asiakas, ja palveluiden kehittämisessä Nygrén onkin pitänyt tärkeänä vuoropuhelua eri asiakasryhmien kanssa.

Nygréniä luonnehdittiin johtajaksi, joka pyrkii keskusteluun ja argumentointiin, jaettuun johtajuuteen ja keskinäiseen sparraamiseen ja jonka tasapuolisuus johtajana näkyy kirjaston asiakkaille asti: kirjasto palvelee kaikkia, asettamatta ketään toisen edelle.

Matka yliopistonmäen ympäri

– 40 vuoden aikana olen saanut kierretyksi yliopistonmäen ja palannut sinne mistä aloitin, totesi Nygrén puheessaan.

Nygrénin matka alkoi kesätyöntekijänä Turun yliopiston pääkirjaston varastossa, jatkuen erilaisten määräaikaisten kirjastotehtävien kautta oikeustieteellisen tiedekunnan informaatikoksi sekä opettajaksi Åbo Akademihin ja päättyen Turun kauppakorkeakoulun kautta takaisin Turun yliopistoon.

Matka on kuitenkin ollut kokoaan suurempi: työyhteisöjään ja kirjaston henkilökuntaa kiittäen Nygrén kutsui Turun kauppakorkeakoulun kirjasto-tietopalvelun johtajakauttaan johtamisen korkeakoulukseen ja vuonna 2010 alkanutta kautta Turun yliopiston kirjaston johdossa erikoistumiskoulutukseksi muutosjohtamiseen, sillä kirjasto on saanut toteuttaa Nygrénin aikana monia laajoja muutoshankkeita.

Nygrén toi esille, miten tärkeää kirjaston palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä on yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu kirjaston ja tiedeyhteisön välillä:

Kirjasto ei ole irrallinen vaan elimellinen osa yliopiston ydintoimintoja, joita se tukee ja edistää omalla panoksellaan.

Nygrén kuvasi, miten käsitys kirjastosta on muuttunut ja laajentunut vuosisatojen aikana oppineiden suljetuista kirjakokoelmista siihen, että tieto on avointa ja kuuluu kaikille.

Mutta muutos ei pysähdy tähän päivään. Se mitä kirjastoksi kutsumme ja kirjastolla ymmärrämme, muuttuu jatkuvasti ja niin kuuluukin olla.

Ulla Nygrén muotokuvansa vieressä

Tilaisuudessa paljastettiin Ulla Nygrénin muotokuva, joka pääsee omalle paikalleen Turun yliopiston kirjaston aikaisempien johtajien muotokuvien jatkoksi. 

Nygrenin seuraajana Turun yliopiston kirjaston johtajana on aloittanut vuoden 2024 alussa FT Heli Kautonen.

 

Teksti: Liisa Tiittanen
Kuvat: Krista Voitto, Päivi Letonsaari

Luotu 09.02.2024 | Muokattu 09.02.2024