Kohonneet hankintakustannukset vaikuttavat kirjaston aineistohankintoihin

14.12.2022

Taloudellinen tilanne ja erityisesti tietoaineistojen jatkuvasti kohonneet hankintakustannukset vaikuttavat kirjaston palveluihin v. 2023. Säästötoimenpiteinä kirjasto joutuu supistamaan tietoaineistotarjontaansa ja lakkauttamaan aineistojen tilauksia. Säästötoimenpiteet on suunniteltu niin, että ne kohdistuvat mahdollisimman tasapuolisesti eri tieteenaloihin.

Tämän linkin takana on lista lakkautetuista tilauksista (excel). Joidenkin aineistojen tilaukset päättyvät jo vuoden vaihteessa.

Isoista lehtipaketeista Taylor & Francis ja Wile​y ovat vielä neuvoteltavina. Niiden jatkon osalta päätös voidaan tehdä, kun lopullinen hinta on selvillä.

Lisätietoja

Kirjastonjohtaja Ulla Nygrén (ulla.nygren@utu.fi) ja kirjaston palvelupäälliköt vastuutieteenalojensa mukaisesti:

  • Humanistinen tdk: Ludvig Forsman (ludvig.forsman@utu.fi)
  • Kasvatustieteiden ja Yhteiskuntatieteellinen tdk: Jukka Rantasaari ( jukka.rantasaari@utu.fi)
  • Kauppakorkeakoulu ja Oikeustieteellinen tdk: Antti Peltonen (antti.peltonen@utu.fi)
  • Matemaattis-luonnontieteellinen, Lääketieteellinen ja Teknillinen tdk: Heli Kokkinen (heli.kokkinen@utu.fi)

Kirjaston tietoaineistotoiminto antaa lisätietoja yleisesti hankintaan ja tietoaineistoneuvotteluihin liittyvistä asioista:

  • palvelupäällikkö Ludvig Forsman (ludvig.forsman@utu.fi)
  • johtava tietoasiantuntija Jaana Taylerson (jaana.taylerson@utu.fi)

 

​ 

Luotu 14.12.2022 | Muokattu 14.12.2022