Koulun muuttamisen rajat ja mahdollisuudet - kuuntele professori Hannu Simolan jäähyväisluento

14.06.2019

Eläkkeelle siirtynyt kasvatustieteen professori Hannu Simola piti jäähyväisluentonsa Turun yliopistolla 26.4.2019. Simolan  jäähyväisluennon aiheena oli “Koulun muuttamisen rajoista ja mahdollisuuksista – koulutussosiologinen näköala”.

simola-jäähyväisluento-2019

Koulun maailmaan tutkimusurallaan kasvatussosiologisesta näkökulmasta keskittynyt professori Hannu Simola tarkasteli koulun uudistamisen monipolvista historiaa ja kysyi onko koulujen kehittämisessä yhä vallalla vastarinnan aika. 

Simola huomautti koulun kehittämisen olleen aina vaikeaa ja reformien kohdanneen aina vastarintaa. Kun luokan oven sulkee, sen monimutkainen todellisuus ja opetusta sitovat rakenteelliset reunaehdot unohtuvat nopeasti. Muutoksen liikkeellepanijat ovat jättäneet koulun arjen ja siirtyneet toimimaan koulumaailman ulkopuolella.

– Onko muutoksen onnistuminen usein käytännössä vaikeaa siksi, että sitä yritetään useimmiten ajaa koulun ulkopuolelta ja ylhäältä alas, Simola pohti.

Simolan mukaan sekä koulun muuttamisen käytännössä että tutkimuksessa on keskitytty liikaa rajoittavien tekijöiden tarkasteluun sen sijaan, että etsittäisiin enemmän muutosta mahdollistavia tekijöitä. Hän peräänkuulutti koulutussosiologisen tutkimusotteen kehittämistä sekä koulun arkea todellisuutta huomioivien toimivien käytäntöjen etsimistä sen sijaan, että tavoitellaan liian utopistista ja kokonaisvaltaista uudistusta, joka ei toimi koulun todellisuudessa. 

Toisaalta Simola näkee myös, että muutos on kuitenkin aina vääjäämätön.

– Lopulta koulu muuttuu siinä missä ympäröivä yhteiskuntakin. Ehkä meidän tuleekin olla enemmän huolissaan yhteiskunnasta, Simola totesi lopuksi.

Tiedekunta kiitti Turun yliopistossa uransa aloittanutta ja Turkuun lopulta palannutta Hannu Simolaa yhteisistä vuosista sekä innostavasta ja inspiroivasta opetuksestaan ja tutkimuksestaan.
 

Luotu 14.06.2019 | Muokattu 20.06.2019